Bilskatt: när och hur mycket ska jag betala?

I Sverige måste man betala bilskatt för alla bilar som är registrerade och påställda. Hur mycket du ska betala in beror bland annat på vilken bil du har och hur mycket koldioxid den släpper ut. Sista siffran i bilens registreringsnummer anger när du ska betala in bilskatten. Vi berättar allt du behöver veta om bilskatt!

Bilskatt, eller fordonsskatt som det även kallas, ska betalas för alla skattepliktiga fordon – det vill säga majoriteten av de fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Du måste betala fordonsskatt för:

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer
 • motorredskap
 • släpvagnar
 • tunga terrängvagnar.

Hur mycket ska jag betala i bilskatt?

Hur mycket skatt du ska betala beror på fordonets drivmedel och hur mycket koldioxid det släpper ut, eller vilken typ av fordon det är, drivmedlet och skattevikten.

I vissa fall kan även dessa saker påverka skattens storlek:

 • Hemkommun
 • Antal axlar på fordonet
 • Kopplingsanordning
 • Användningssätt

Om skatten beräknas utifrån koldioxidutsläpp eller skattevikt beror på av vilket fordonsår din bil är.

Personbilar av fordonsår 2006 och framåt beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Det gäller även för personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid.

Personbilar av fordonsår 2005 och äldre (och som inte uppfyller kraven för någon av miljöklasserna) beskattas utifrån bilens tjänstevikt.

Observera att begreppet fordonsår inte är detsamma som årsmodell, utan är något som fastställs utifrån


1. årsmodell (om sådan finns registrerad)

2. tillverkningsår

3. det år när fordonet togs i trafik första gången.


Rangordningen innebär att om det saknas uppgifter om vilken årsmodell fordonet har så fastställs fordonsåret i stället utifrån tillverkningsåret. Om även tillverkningsåret är okänt är fordonsår det år som fordonet togs i bruk för första gången.

Koldioxidbaserad fordonsskatt

Koldioxidbaserad fordonsskatt bestäms utifrån fordonets drivmedel och utsläpp av koldioxid. De fordon som omfattas är

 • personbilar klass I som är av fordonsår 2006 och framåt
 • personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men som uppfyller kraven för miljöklass 2005, el eller hybrid
 • personbilar klass II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.

Koldioxidbaserad fordonsskatt består av två delar: ett grundbelopp på 360 kronor per år och en koldioxidkomponent. Koldioxidkomponenten bestäms utifrån antal gram koldioxid som din bil släpper ut per kilometer vid blandad körning:

 • 22 kronor per gram koldioxidutsläpp över 111 gram per kilometer.
 • 11 kronor per gram koldioxidutsläpp över 111 gram per kilometer för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, såsom etanol, E85, naturgas eller biogas.

Bilar med höga utsläpp (malus)

Bilar med höga utsläpp har en förhöjd fordonsskatt som kallas “malus”. Den förhöjda skatten tas ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Skatten räknas ut så här:

 • 82 kronor per gram koldioxidutsläpp över 95 gram per kilometer, upp till 140 gram kilometer.
 • 107 kronor per gram för koldioxidutsläpp över 140 gram per kilometer.

Extra tillägg för dieselbilar

För dig som har en dieselbil tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. Är den av fordonsår 2018 eller senare och togs i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare, är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

Kolla skatten med tjänsten Fordonets skulder

För att se hur mycket skatt du ska betala för din bil kan du använda dig av e-tjänsten Fordonets skulder. Har du skatt som ska betalas visas OCR-nummer och bankgiro-nummer i tjänsten.

När ska jag betala in bilskatten?

Det är den sista siffran i bilens registreringsnummer som avgör när du ska betala in bilskatten. Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det i stället det näst sista tecknet som avgör.

Skatten måste vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i månaden du ska betala. Infaller den dagen på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton flyttas den sista bokföringsdagen fram till följande vardag.


Slutsiffra Betalningsmånad Ytterligare betalningsmånader vid årsskatt över 3 600 kr
0 mars juli och november
1 april augusti och december
2 maj september och januari
3 juni oktober och februari
4 augusti december och april
5 oktober februari och juni
6 november mars och juli
7 december april och augusti
8 januari maj och september
9 februari juni och oktober

Vem ska betala?

Det är du som står som ägare till bilen när betalningsmånaden infaller som ska betala in skatten.

Exempel

Om bilskatten ska betalas i november är det den som står som ägare till bilen när november infaller (natten mellan 31 oktober och 1 november) som är skyldig att betala skatten. Om bilen säljs någon gång under den första dagen i november är det ändå säljaren som är skyldig att betala skatten.

Om bilskatten ska betalas i samband med att en bil ställs på är det personen som var registrerad ägare vid påställningstillfället som är skyldig att betala skatten. Från och med datumet för påställningen har du 21 dagar på dig att betala.

Läs även: Ställa av bil: så här ställer du av bilen

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar in bilskatten i tid (innan sista bokföringsdag) så får du inte använda bilen. Det gäller även om det är den tidigare ägaren som skulle ha betalat in skatten. Om du använder bilen trots att inte bilskatten är betald har polisen rätt att ta bilens registreringsskyltar. Du får inte heller använda bilen om det finns någon tidigare obetald bilskatt från de två senaste skatteåren.

Transportstyrelsen skickar ut en påminnelse om de saknar inbetalningen för din bilskatt. Påminnelsen skickas alltid till den som är skyldig att betala skatten. Det gäller även om någon annan nu äger fordonet.

Läs även: Ägarbyte: det här gäller vid ägarbyte av bil

Om skatten betalas för sent måste du dessutom betala en dröjsmålsavgift på minst 100 kronor. Om du inte betalar skatten och dröjsmålsavgiften, trots påminnelsen, överlämnas ärendet till Kronofogden. Det sker normalt månaden efter den månad då påminnelsen skickades ut.

Kan bli ny bilskatt 2021

Regeringen har lagt fram ett förslag på en förändrad skatt som kan träda i kraft den 1 april 2021. Tanken med den nya skatten är att den ska uppmuntra till att man köper en ny bil med noll utsläpp. Systemet infördes redan 2018 och kallas Bonus/Malus, vilket innebär att nya bilar med låga eller inga inga utsläpp får en klimatbonus (Bonus) och bilar med höga utsläpp en typ av straffskatt (Malus).

Det nya förslaget innebär att bonusbeloppet höjs från dagens 60 000 kronor till 70 000 kronor när du köper en bil med noll utsläpp. Samtidigt stramas reglerna för laddhybrider upp. Laddhybriderna med minst utsläpp kan enligt förslaget få en bonus på maximalt 45 000 kronor mot tidigare 60 000 kronor.

En annan sak som kommer att ändras är utsläppsgränsen för när en bil kan ta del av bonusen. Den kommer att sänkas från dagens 70 gram koldioxid per kilometer till 60 gram. Det betyder att flera populära laddhybrider kommer att hamna utanför bonussystemet och inte längre kunna få någon klimatbonus.

Bilar som drivs med bensin eller diesel straffas genom att de återigen får en förhöjd bilskatt. Den nya malusskatten blir 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning över 90 gram och upp till 130 gram. Släpper bilen ut mer än 130 gram blir beloppet i stället 132 kronor per gram. Precis som tidigare år tas den förhöjda bilskatten ut under bilens tre första år, därefter sjunker den. Regeringen menar att det förändrade bonus-malus-systemet kommer att bidra till att nå transportsektorns mål om att minska utsläppen med 70 procent till 2030, genom att styra mot fordon med lägre utsläpp. Om förslaget klubbas igenom kommer det börja gälla från och med den 1 april 2021.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

Staplar med mynt

Besiktning: det här gäller när du ska besikta bilen Besiktning: Det här gäller när du ska besikta bilen 2022
Många bilägare skjuter upp bilbesiktningen till sista stund. Ofta handlar det om osäkerhet. För vad är det...
Läs mer »


Skada på bil orsakad av parkering - Parkeringsskada Parkeringsskada
Om din parkerade bil har blivit påkörd av ett annat fordon som sedan har smitit kallas det för parkeringsskada. Att få ...
Läs mer »


Ägarbyte av bil: så här gör du Ägarbyte bil
Om du har köpt eller sålt en bil måste du och den andra parten anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen. Det finns också en del...
Läs mer »


Man som kör bil med sin familj Tips och råd inför din bilsemester
I Sverige älskar vi att åka på bilsemester. Efter 2:a världskriget fick den svenska ekonomin en ordentlig skjuts och ...
Läs mer »


Bil på världkarta - grönt kort Grönt kort för bil - Ta med trafikförsäkringen på utlandsresan
Grönt kort fungerar som ett bevis på att din bil har en aktiv trafikförsäkring i Sverige. Om du har ...
Läs mer »


Så här gör du när du ska importera bil till Sverige. Importbil: Så importerar du bil till Sverige
Du kan spara pengar på att importera bil från till exempel Tyskland eller USA. Men det finns fler anledningar till ...
Läs mer »


När du ska hyra bil utomlands kan du gå till en märkesuthyrare för att göra det enkelt eller till en hyrbilsförmedlare för att få det bästa priset. Hyra bil utomlands: Allt om kostnad och hyrbilsförsäkring
Hyrbil är ett bra alternativ när du vill uppleva landet du besöker. Du blir flexibel och kan åka när och ...
Läs mer »