Skadegörelse bil – Så gäller bilförsäkringen

Har du råkat ut för skadegörelse på din bil? Om du kan få ersättning för skadorna beror på vilken bilförsäkring du har. Här kan du läsa mer vad som gäller och vad du ska göra när någon skadat din bil.

Innehållsförteckning
Vad räknas som skadegörelse?
Polisanmäl alltid skadegörelse på din bil
Vilken försäkring täcker skadegörelse?
Kort om självrisk
Självrisk hos försäkringsbolagen
Hur fungerar en tilläggsförsäkring för skadegörelse?

Vad räknas som skadegörelse?

Skadegörelse innebär att någon skadar eller förstör någon annans egendom. Det kan handla om allt från att någon avsiktligt repar din bil till att någon slår sönder dina fönsterrutor eller rent av tänder eld på bilen.

Bränder på motorfordon är givetvis extra farliga och kan spridas och få förödande konsekvenser.

Skadegörelse är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse beroende på hur grovt brottet anses vara. Ringa skadegörelse kan ge böter eller fängelse i upp till 6 månader, medan skadegörelse av normalgraden kan ge böter eller fängelse i upp till 2 år. Vid grov skadegörelse är straffskalan fängelse i som lägst 6 månader och upp till 6 år.

Polisanmäl alltid skadegörelse på din bil

Det första du ska göra när du upptäcker skadegörelse på din bil är att göra en polisanmälan. Det är viktigt eftersom försäkringsbolaget kräver att du har gjort en polisanmälan för att få ut ersättning. Det samma gäller om du råkat ut för inbrott i din bil. Nästa steg är att

  • anmäla skadan till ditt försäkringsbolag
  • dokumentera skadorna med bilder
  • ta fram kvitton på den skadade egendomen (om möjligt).

Vilken försäkring täcker skadegörelse?

Om du har råkat ut för skadegörelse på din bil så kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag – om du har rätt försäkring. En trafikförsäkring ersätter inte några skador på din egen bil och en halvförsäkring täcker inte skador på bilen som orsakats av skadegörelse. För att få ersättning för skador som räknas som skadegörelse så krävs det att du har en helförsäkring eller vagnskadegaranti. Har du någon av dessa försäkringar betalar du endast den självrisk du har valt.

Hur väljer jag självrisk?

Kort om självrisk

Du kan själv välja vilken självrisk du vill betala om en skada inträffar. Väljer du en hög självrisk får du ett lägre pris på bilförsäkringen, och vice versa.

Självrisken är det belopp som dras av från ersättningen om en skada inträffar.

Läs även: Inbrott i bilen – vad ska jag göra efter bilinbrott?

Självrisk hos försäkringsbolagen

Här nedan presenterar vi självriskerna du får betala för vagnskadeförsäkringen hos försäkringsbolagen vi samarbetar med.

Försäkringsbolag Självrisk
Dina försäkringar 4 500 kr
Gjensidige 4 000 kr
Gjensidige hög självrisk 7 000 kr
Evoli 4 000 kr
Evoli Premium 4 000 kr
Hedvig 5 000 kr
ICA försäkring 4 500 kr
Villaägarna 3 000 kr
Länsförsäkringar Stockholm 3 000 kr
WaterCircles 3 500 kr
Toyota märkesförsäkring 3 000 kr
Lexus märkesförsäkring 3 000 kr
Redo+ 4 000 kr
Sensor 3 000 kr

Hur fungerar en tilläggsförsäkring för skadegörelse?

Om du har en halv- eller helförsäkring kan du teckna en tilläggsförsäkring hos vissa försäkringsbolag som gäller vid skadegörelse. Med tillägget skadegörelse kan du få självriskreducering, det vill säga en minskning av självrisken, alternativt självriskeliminering som tar bort självrisken helt och hållet, om din bil utsätts för skadegörelse.

Vissa försäkringsbolag erbjuder även ett tillägg för parkeringsskada, det vill säga då ett annat fordon kört in i din bil då den varit stillastående. Skadegörelsetillägget täcker inte parkeringsskador, så för att få ersättning för en parkeringsskada behöver du ha antingen ett tillägg för parkeringsskada eller vagnskadegaranti.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

Bil som blivit utsatt för skadegörelse.

Vad händer med din bilförsäkring när du säljer din bil? Sälja bil: Vad händer med bilförsäkringen?
Det är en hel del att tänka på när du ska sälja din bil privat. Då kan det vara skönt att veta att du inte behöver ...
Läs mer »


Ställa av bil: så här fungerar det
Har du en bil som du inte använder? Då kan du ställa av den så att du slipper betala fordonsskatt och trafikförsäkring i ...
Läs mer »


Pågående inbrott i bil vad gör jag nu? Inbrott i bilen - vad ska jag göra efter bilinbrott?
Har du råkat ut för inbrott i bilen? Då är det viktigt att du gör en polisanmälan och kontaktar ditt försäkringsbolag. Även om ...
Läs mer »


Vinterdäck på snöig väg Vinterdäck: Lagar och viktiga datum 2022
Det är viktigt för trafiksäkerheten att köra med vinterdäck på vintern. Under vissa datum är det dessutom lag på att köra med vinterdäck. Men ...
Läs mer »


Bil som blivit utsatt för skadegörelse. Skadegörelse bil – Så gäller bilförsäkringen
Har du råkat ut för skadegörelse på din bil? Om du kan få ersättning för skadorna beror på vilken bilförsäkring du har....
Läs mer »


Vad kostar det att äga en bil? Vad kostar det att äga en bil?
Att vara bilägare kommer med en hel del utgifter. Många obligatoriska såsom försäkring och besiktning, men också en del som du kan styra över såsom ...
Läs mer »


Staplar med mynt Bilskatt: när och hur mycket ska jag betala?
I Sverige måste man betala bilskatt för alla bilar som är registrerade och påställda. Hur mycket du ska betala in ...
Läs mer »