Halvförsäkring Bil

Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika försäkringsbolag för att få så tacksamma villkor som möjligt. Att jämföra olika bilförsäkringar är gratis och du binder inte upp dig på något sätt, om du inte själv väljer att faktiskt teckna en ny bilförsäkring.


Om halvförsäkring för bil

Försäkringstrappan för bilar består av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring som är en lagstadgad försäkring du måste ha. Nästa steg är halvförsäkring som ger ett stort och brett ekonomiskt skydd för både fordon och person. Det sista steget är helförsäkring som även ger ersättning för vagnskada, alltså ett mer heltäckande skydd för yttre skador på bilen.

Du bör alltid välja nivå beroende på vilket behov du har. En halvförsäkring passar bäst om du vill ha ett stort försäkringsskydd men har en bil som inte är värd att reparera så mycket vid vagnskada. Här kan du läsa mer om vad som ingår i en halvförsäkring och ta del av handfasta tips för att enklare välja rätt bolag.


Vad ingår i halvförsäkringen?

I en halvförsäkring ingår en trafikförsäkring samt ett stort ekonomiskt skydd för både bilen och dig som förare. Viktigt att ha i åtanke är att villkor och priser kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag. Så var noga med att ta reda på vad som ingår och vad som är viktigt för dig, när du jämför din bilförsäkring.

Delkaskoförsäkring

Delkasko är en term som används inom försäkringsbranschen för att beskriva det som ingår i din halvförsäkring, utöver trafikförsäkringen. Du kan alltså inte teckna en delkaskoförsäkring du tecknar en halvförsäkring. I halvförsäkring för bil ingår förutom den obligatoriska trafikförsäkringen även det du kan läsa om nedan.


Ekonomiskt skydd för bilen

  • Du får ersättning vid de flesta skador som uppstått vid brand. Däremot gäller detta inte om branden har uppstått av kortslutning, frost eller köld. Detta eftersom sådana bränder inte bör uppstå om du servar och underhåller din bil ordentligt.
  • Glasskador på sido-, fram-, och bakfönster. Den vanligaste orsaken är stenskott.
  • Stöld av bilen eller monterade delar till den. Är delarna fabriksmonterade brukar ersättningsnivån vara högre än om de är eftermonterade. Även skada på bilen och dess tillbehör som uppstått vid stöld eller stöldförsök eller rån.
  • Skada på vissa maskindelar samt elektronikdelar. Detta gäller främst motor och kraftöverföring och på denna punkt finns alltid en begränsning. Det kan exempelvis vara att den endast gäller om bilen körts mindre än 10 000 mil.


Ekonomiskt skydd för personen

  • Genom krisskyddet kan du få hjälp med samtal hos psykolog eller terapeut efter en trafiksituation som du upplevt som mycket obehaglig.
  • Räddningsskyddet används om bilen plötsligt går sönder och du blir stående långt hemifrån. I dessa fall ersätter försäkringen kostnaden för att bärgningsbil ska transportera bilen till verkstad. Därefter får du som förare ersättning för eventuell transport av bilen, dig själv och passagerare till hemorten. Transport till hemort ingår även om bilen skulle bli stulen.
  • Rättsskyddet kan användas om du kommer i tvist med någon person eller företag angående bilen. Skyddet ger ersättning för domstolskostnader och eventuella advokatkostnader om tvisten går upp i domstol.

Hur mycket kostar en halvförsäkring för bil?

Priset på en halvförsäkring är i snitt 4 126 kronor per år, baserat på försäkringar tecknade av Insplanets kunder. Priset kan variera beroende på vart man bor och vilken bil man kör. Sen finns det många andra faktorer som man måste ha i åtanke. Som hur gammal din bil är och hur mycket du tänkt köra. Försäkringsbolagen baserar priset på hur stor risk det är att du skulle vara med i en olycka.

Bolagen beräknar risken olika och därför kan du få olika pris får olika bolag. Med en tjänst som Insplanet får du pris från fler bolag samtidigt, du kan på så sätt jämföra de olika bolagen och priserna. Men kom ihåg att inte bara titta på priset utan även titta på vad som ingår i din försäkring!

Halvförsäkring - genomsnittspris per län

Län Halv
STOCKHOLM 5342
SKÅNE 4067
UPPSALA 3870
VÄSTRA GÖTALAND 3865
VÄSTMANLAND 3853
ÖSTERGÖTLAND 3653
ÖREBRO 3647
JÖNKÖPING 3586
SÖDERMANLAND 3544
DALARNA 3475
KRONOBERG 3219
GÄVLEBORG 3168
BLEKINGE 3079
HALLAND 3075
NORRBOTTEN 3052
VÄSTERNORRLAND 3016
VÄRMLAND 3014
KALMAR 2814
JÄMTLAND 2808
GOTLAND 2804
VÄSTERBOTTEN 2758
Medel 4126

Läs även: Statistik för 2018: Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor


Varför välja halvförsäkring?

En halvförsäkring är det mellersta försäkringssteget av trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Nedan får du svar på varför du inte bör gå ner ett steg på försäkringstrappan och varför ett kliv upp inte heller alltid är rätt.


Säkrare än trafikförsäkring

Den stora fördelen med halvförsäkring är personskyddet. Trafikförsäkringen erbjuder egentligen inte något skydd för dig eller ditt fordon. Den är istället menad att skydda fordon, personer och ting som din bil potentiellt sett kan skada om det sker en olycka. Därför behöver du en halvförsäkring om du vill ha något som helst försäkringsskydd för dig själv och din egendom.

Halvförsäkringen erbjuder ett visst skydd för din bil, som till exempel ersättning vid stöld eller vissa typer av bränder. Det är dock långt ifrån ett heltäckande skydd, och du måste fortfarande betala självrisk för att få ersättning.

Personskyddet, och då främst delarna som gäller rättskydd och krisskydd, är det som gör halvförsäkringen väldigt värdefull. Att ta en kostnad som uppstått på bilen vid olycka kan många acceptera. Det handlar om att antingen reparera bilen för någon tusenlapp eller skrota den. Men de kostnader som kan uppkomma vid tvist eller krissituation kan bli betydligt större.

En utdragen tvist kan i många fall växa till att kosta flera hundra tusen, vilket är en kostnad som de flesta inte kan hantera på egen hand. Därför är det också viktigt att försäkra sig mot.


Helförsäkring inte alltid värd sin kostnad

Helförsäkringen täcker allt som ingår i halvförsäkringen, plus ett skydd mot vagnskada. Det är också största anledningen att inte välja helförsäkring.

En vagnskadeförsäkring betyder att du kan få ersättning för skada på bilen vid olycka, eller att du exempelvis råkat skrapa sönder lacken. Men för att få ersättning måste du betala en självrisk vilket inte sällan ligger på kring 3 000 kr. Att betala så mycket för att laga en bil som är värd 3 - 5 000 tycker många är onödigt. I dessa fall är det ofta smartare att teckna en halvförsäkring.

Om en helförsäkring passar dig bättre kan du läsa mer om att teckna helförsäkring för bil.


Råd till en bättre halvförsäkring

Alla vill ha en billig halvförsäkring. Genom att jämföra erbjudanden och priser från olika försäkringsbolag får du en bra bild över marknaden. Förstår du hur prissättningen fungerar är det enklare att kunna pressa priset – och med det ordna ett bättre försäkringsavtal. Nedan följer några bra tips att tänka på innan du tecknar en bilförsäkring.


Ta reda på skillnaderna

Många försäkringsbolag vill hellre sälja helförsäkring istället för halvförsäkring. Detta inte bara för att den kostar mer utan även för att det ger ett tydligare skydd för vad som ingår och inte ingår inom försäkringens ramar. Av den anledningen är prisskillnaden ofta inte stor mellan halv- och helförsäkring till bilen.

Det du bör fråga dig är om den lilla prisskillnaden är värd det mindre försäkringsskydd du får vid enbart en halvförsäkring. Nedan följer tre handfasta tips för att få en så bra försäkring som möjligt.


Jämför inte bara priset

Allt för många stirrar sig blinda på priset när de väljer försäkring. De väljer den billigaste och är jättenöjda – fram till dagen då något händer. För det är när olyckan är framme som det verkligen visar sig om din försäkring är bra. Så var noga med att kolla upp det finstilta i vad som ingår. Först då vet du att du fått ett bra avtal.

Försäkringsbolagen skiljer sig åt i deras erbjudanden. Allt från att självrisken ligger på 3 000 kronor eller 2 000 kronor, att högsta ersättningsnivån ger olika mycket eller att skada på maskindelar ersätts upp till 7 eller 10 år. Därför bör du fundera över vilka punkter du anser är viktigast för dig och därefter söka en försäkring som uppfyller dessa på bästa sätt.


Kolla upp om drulleförsäkring ingår

Drulleförsäkring, också kallad allriskförsäkring, innebär att du kan få ersättning för skador på inredningen (exempelvis utspillt kaffe eller målarfärg) samt ersättning för borttappade nycklar och feltankning. En drulleförsäkring är en av de mest populära tilläggsförsäkringarna och du bör vara noga med att kontrollera om denna del ingår eller inte.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Jämför olika försäkringar