Trafikförsäkring Bil

Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller annan egendom blir skadade av försäkringstagarens bil. Äger du en bil måste du alltså som minst ha en trafikförsäkring. Här kan du jämföra priser och villkor från försäkringsbolag i hela Sverige och hitta den bästa och billigaste trafikförsäkringen för dig.


Om trafikförsäkring för bil

Trafikförsäkringen ger ersättning till de som blir skadade i trafiken. Den finns till för att ingen ska bli ersättningslös vid en olycka och täcker därför skador på medtrafikanter och deras egendom när försäkringstagaren bär ansvaret. Alltså, om du orsakar en olycka är det din försäkring som används, och om du råkar ut för en olycka är det den ansvariges försäkring som används.

Det är dock viktigt att veta att din trafikförsäkring inte ger något skydd till dig eller din egendom. Behöver du ett utökat skydd bör du välja en halv- eller helförsäkring istället, som även erbjuder personskydd och skydd för din bil.


Läs mer:Vad ingår i trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter skador på tredje part där bilägaren bär ansvaret. Skyddet är uppdelat i två delar: skydd för person och skydd för egendom.

Personskydd

Det är alltid trafikförsäkringen som ger ersättning när någon blir skadad i trafiken. Om det är utrett att en person varit orsaken till olyckan är det den personens trafikförsäkring som betalar ut till de drabbade. Det innebär också att det är den ansvariga försäkringstagaren som får stå för en eventuell självrisk.

Vid en kollision gäller försäkringen för föraren, alla som sitter i bilen och alla andra personer som blir skadade vid olyckan.

Egendomskydd

Trafikförsäkringen ger ersättning för egendom som blir skadad på grund av en trafikolycka. Detta handlar oftast om fordon, men behöver nödvändigtvis inte vara det. Det kan lika gärna vara att du backar in i grannens staket.

Är försäkringstagaren ansvarig för olyckan täcker försäkringen alltså skador som uppkommit på medtrafikanter och deras fordon. Men försäkringen ger aldrig någon ersättning för skada på den egna bilen.


Varför välja endast trafikförsäkring?

Äger du en bil så är det lag i Sverige på att du minst måste ha trafikförsäkring. Att snåla och köra oförsäkrat är alltså inte ett alternativ. När du tecknar en bilförsäkring behöver du istället ta ställning till hur stort försäkringsskydd du behöver.

Det finns tre tydliga steg att välja mellan: trafik-, halv-, och helförsäkring. Köper du en halvförsäkring eller helförsäkring så ingår trafikförsäkringen, och du får samtidigt ett utökat skydd för dig själv och din egendom.

Har du en ny bil med högt värde bör du välja en helförsäkring. Den har ett högre pris på försäkringspremien, men den ger också det största ekonomiska skyddet för dig och din bil. Men om du har en bil som inte är värd mer än några tusenlappar kan du definitivt spara en del på att välja något av de andra två alternativen. Den enda anledningen att endast ha trafikförsäkring är alltså ekonomisk. Äger du en bil som har ett värde på bara några tusen kronor är det helt enkelt inte värt att försäkra den mer.

Skulle det exempelvis uppstå en skada behöver du alltid betala en självrisk för att få ersättning. En vanlig självrisk för en vagnskada (med en halv- eller helförsäkring) är 3 000 kronor. Med andra ord kan du komma att behöva betala mer i självrisk än vad hela bilen är värd. Därför kan vi på Insplanet som mest rekommendera att endast teckna trafikförsäkring om du har en bil med mycket litet värde.

Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen?

Trafikförsäkring ger ersättning för:

  • Personskador på förare och passagerare i fordonet.
  • Personskador på förare och passagerare utanför fordonet.
  • Materiell skada som orsakas på annans fordon eller egendom.

Trafikförsäkringen ersätter dock ej skador på det egna fordonet eller den egna egendomen. Vill du ha ett skydd som ger ersättning vid skada på motor och kaross på egen bil gäller det att du tecknar en helförsäkring eventuellt halvförsäkring.


Vad händer om jag inte har trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen är ett krav, oavsett om bilen är belagd med körförbud eller inte är i körbart skick. Om du inte har försäkring måste du betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) varje dag som bilen är oförsäkrad. Avgifterna kan snabbt bli flera tusen kronor i månaden. Därför är det också viktigt att du tecknar din försäkring från den första dagen du äger bilen. När tidigare ägare skickat in papper på att bilen bytt ägare registreras detta hos Transportstyrelsen. De har sin tur kontakt med försäkringsbolagen, vilket gör att de snabbt får information när ett fordon är oförsäkrat.


Jämför trafikförsäkring

Även om trafikförsäkringen är det billigaste alternativet så kan du tjäna mycket på att jämföra olika alternativ innan du tecknar en ny bilförsäkring. Försäkringsbolagens erbjudanden skiljer sig ofta åt på ett flertal punkter. Har du valt att enbart trafikförsäkra din bil så gör du det förmodligen av ekonomiska skäl. Därmed borde även priset vara en av de tyngsta faktorerna vid val av trafikförsäkring. Jämför därför priset mellan flera bolag för att hitta den billigaste trafikförsäkringen.

Generellt har en billigare trafikförsäkring högre självrisk. Dessutom kan det vara olika beroende på hur gammal ägaren till bilen är. Många försäkringsbolag har nämligen en åldersgräns kring 25 år. Detta på grund av att yngre personer statistiskt sett är med om fler olyckor. Yngre förare kan därmed komma att få betala dyrare självrisker.

Om du letar efter en ny trafikförsäkring bör du också kontakta de försäkringsbolag där du redan har andra försäkringar. Har du många försäkringar hos samma bolag kan du eventuellt få rabatt på premien om du väljer att teckna hos dem.

Trafikskadelagen

Enligt Trafikskadelagen (1975:1410) skall trafikförsäkring finnas för motordrivet fordon som är registrerat i bilregistret, och inte är avställt, samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik i Sverige.

Försäkringsplikten fullgörs av fordonets ägare. Det är den i Bilregistret registrerade ägaren som blir skyldig att betala trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen, om fordonet saknar trafikförsäkring vid någon tid.

Trafikförsäkringen är en ansvarsförsäkring som ger ersättning för skador som orsakas på tredje parts liv och egendom. Trafikförsäkringen är obligatorisk för att garantera att tredje part skall kunna få skadestånd där den har rätt till det, samt att fordonsägares ekonomi inte skall drabbas för kraftigt av skadeståndsanspråk.

Trafikförsäkringen gäller ofta, men inte alltid, utan självrisk. Det är vanligt att försäkringsbolag tar ut 1.000 kr extra i självrisk om föraren av fordonet är under 24 år.

Trafikförsäkringen har ett mycket högt nominellt maxbelopp.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Jämför olika försäkringar