Företagsbilförsäkring - Jämför pris och villkor

Letar du efter en prisvärd försäkring för företagets bilar? Här kan du läsa mer om vad som ingår i företagsbilförsäkringen och genom att fylla i dina uppgifter snabbt och smidigt jämföra försäkringsbolagens villkor och utbud.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!


Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Vad ingår i en företagsbilförsäkring?

Skillnaden mellan en bilförsäkring för privatpersoner och en bilförsäkring för företag är inte speciellt stor. I grunden är de uppbyggda på samma sätt med trafik - halv- och helförsäkring, men det finns sock vissa skillnader. Ett exempel är försäkring för lös egendom som förvaras i bilen. Detta täcks för en privatperson av hemförsäkringen medan det för ett företag går att få ersättning via antingen företagsförsäkringen eller genom ett tillägg till bilförsäkringen.

En bilförsäkring finns att teckna i tre olika grundutförande, trafik- halv- och helförsäkring. Trafikförsäkringen finns det lag på att man måste ha. Men det är extremt få företag som väljer att enbart teckna denna försäkring då den inte täcker någon enda skada som kan uppkomma på bilen. Då är det betydligt vanligare att man tecknar halv- eller helförsäkring beroende på bilens värde.

Trafikförsäkring för företagsbilar

Om en olycka inträffar och man har trafikförsäkring täcker denna alla personskador som uppstår. Dessutom kan trafikförsäkringen även ersätta för skador på motpartens fordon. En trafikförsäkring går att teckna med eller utan självrisk. Alla företagsbilar måste alltså ha en trafikförsäkring för att få användas i trafiken, men vi rekommenderar att denna kompletteras med antingen halv-, hel- eller tilläggsförsäkringar. Detta för att få ett heltäckande skydd och undvika att företaget får stora kostnader om något skulle hända.

Halvförsäkring företagsbilar

De flesta företag väljer att utöver trafikförsäkringen även teckna en halvförsäkring för företagsbilarna. Detta nästa steg i försäkringstrappan innebär att man utöver trafikförsäkringen även kan få ersättning vid stöld, vissa skador på glas, på grund av brand samt vid räddning. Dessutom ingår ett kris- och rättsskydd. Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i företagsbilförsäkringen om en halvförsäkring tecknas:

Stöld

Halvförsäkringen ger ersättning om bilen stjäls och även i vissa fall om bilen utsätts för stöldförsök. All fabriksmonterad utrustning ingår även i detta stöldskydd. Däremot täcker inte bilförsäkringen lös egendom i bilen.

Brand

Ersättning kan ges om skador har skett på bilen på grund av brand eller explosion. Detta gäller även vid åsknedslag eller om det beror på kortslutning.

Maskin- och glasskada

Halvförsäkringen täcker en mycket liten del av de maskinskador som kan uppstå. För att få ett mer komplett skydd ska en helförsäkring tecknas. Däremot täcker den skador som uppstått på enstaka delar. Exakt vilka delar detta är framgår av försäkringsavtalet. På denna punkt har försäkringsbolagen nästan alltid även en klausul som säger att ingen ersättning kan utbetalas om bilen är äldre än exempelvis 8 år eller har rullat mer än 12 000 mil (Mycket lika mellan olika bolag).

När det gäller glasskador så är halvförsäkringen begränsad till hur skadan uppkommit. Är det exempelvis stenskott ersätts skadan men handlar det om skadegörelse eller olycka kan inte ersättning betalas ut. För att få ersättning i dessa fall bör en helförsäkring väljas.

Kris och rättshjälp

Med krishjälp menas att man kan få möjlighet att samtala med psykolog om man exempelvis varit med om en olycka. Däremot är antalet gånger man får träffa psykologen begränsat.

Rättshjälp kan fås om man hamnar tvist med en privatperson eller företag gällande exempelvis vid lagning, köp eller försäljning. Det betyder att försäkringsbolaget kan ersätta vissa kostnader men inte att de kommer att sätta sig in i tvisten och vara med vid eventuell rättegång. På denna punkt är företagsbilförsäkringen inte lika generös som en bilförsäkring för en privatperson.

Räddningshjälp

Får man driftstopp på grund av olycka, skadegörelse eller skada på bilen (inom Sverige) kan försäkringen ersätta för transport av fordonet till närmaste verkstad samt persontransport till hemorten. I de flesta fall gäller det även om föraren eller någon av passagerarna plötsligt blir sjuk och måste lämna bilen omgående. Hur mycket hjälp man kan få varierar och möjligheten finns oftast även att komplettera med en tilläggsförsäkring som utökar möjligheten till ersättning vid dessa tillfällen.

Helförsäkring företagsbilar

Skillnaden på priset mellan en halv- och en helförsäkring brukar inte vara speciellt stor. Vad de skiljer innehållsmässigt är inte heller speciellt mycket. Det som tillkommer i helförsäkringen är den så kallade vagnskadeförsäkringen. Men skillnaden för bilägaren kan upplevas mycket stor.

När din företagsbil är helförsäkrad ersätts nämligen skador på bilen förutsatt att det inte rör sig om fabriksfel eller att ägaren medvetet har vållat dessa skador. Exempel på skador som ersätts genom helförsäkringens vagnskadeförsäkring är skadegörelse eller olycka.

De som köper en helt ny bil i Sverige får alltid med en period av vagnskadegaranti. Denna garanti täcker exakt samma sak som vagnskadedelen som helförsäkringen består av. Av den anledningen behöver man enbart teckna en halvförsäkring under de år som vagnskadegarantin är gällande, för att sedan uppgradera till en helförsäkring efter det att vagnskadegarantin på din nya företagsbil löpt ut.

Tilläggsförsäkring för företagsbilar

Det är främst på tilläggsförsäkringarna som man kan se skillnaden mellan bilförsäkring för privatpersoner och företag. En del finns för bägge medan andra är specifika för företagen. Detta är några av de vanligare tilläggsförsäkringarna för företagsbil.

Hyrbil

Då många företag är mycket beroende av sin bil kan det bli väldigt kostsamt om bilen behöver stå på verkstaden under flera dagar. För att undvika dessa inkomstbortfall kan en hyrbilsförsäkring tecknas. I dessa fall ersätter försäkringen kostnaden för hyrbilen. Hur stor del av kostnaden och hur många dagar ersättning kan ges varierar mellan olika bolag. Är man stort behov av bil kan detta därför vara en punkt man särskilt ska jämföra.

Företagets egendom

Eftersom en företagsbilförsäkring inte i grunden täcker den egendom som förvaras i bilen är det näst intill standard att teckna en tilläggsförsäkring som ersätter detta. Alternativet är att den grundläggande företagsförsäkringen täcker men detta bör man i så fall kontrollera försäkringsbolag.

Transportansvar

Transporterar företaget gods och material åt andra företag behövs en transportansvarsförsäkring. Detta för att försäkra det transporterande godset. Används släp bör man även noga kontrollera försäkringsvillkoren om varor på släpet även innefattas av försäkringen. För vissa varor krävs även extra säkerhet för att försäkringen ska täcka. Detta gäller främst stöldbegärligt gods.

Rörelseförsäkring (åkerier m.m.)

De företag som främst är inriktade på åkeriverksamhet och därmed dagligen kör gods åt kunder bör även ha rättsskydd- och ansvarsförsäkring samt en del som ersätter för skador för egendom. Detta går att teckna separat eller som en paketförsäkring.

Hur får jag den billigaste företagsbilförsäkringen?

När du ska teckna en företagsbilförsäkring för företagets bilflotta finns det några punkter att tänka på för att säkerställa att du får det mest prisvärda alternativet:

 • Priset bör stå i relation till vilka skador försäkringen täcker
  Det är därför viktigt att inte stirra sig blind på försäkringspremien för företagsbilförsäkringen, utan se även till att jämför vad som ingår i försäkringsbolagens olika paket.
 • Överväg om du och ditt företag är beredd att betala en högre självrisk
  Försäkringspremien står ofta i relation till nivån på självrisken, - ju billigare försäkringspremie desto högre självrisk.
 • Hur används företagets bilar?
  Hur ofta, mycket och var bilarna körs är avgörande för hur heltäckande försäkringen behöver vara. Om bilarna ofta körs långa sträckor på landsväg kan det exempelvis vara en god investering att teckna djurkollisonstillägg för att undvika dyra kostnader om olyckan skulle vara framme.
 • Jämför och uppdatera innehållet i din företagsbilförsäkring kontinuerligt
  Förutsättningarna för företagets bilar (och därmed försäkringsbehovet) samt försäkringsbolagens utbud varierar från år till år. För att säkerställa att du har rätt försäkring till det bästa priset på marknaden rekommenderar vi därför att se över försäkringen för företagets bilar årligen.

4 Saker att tänka på i företagsbilförsäkring

Vi på Insplanet har tagit fram 4 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra företagsbilförsäkring. Med våra 4 enkla råd kan du redan idag spara tid och pengar på din företagsbilförsäkring

Hyrbil
Är företaget i mycket stort behov av bil är hyrbilstillägget nästan ett måste. Men man bör jämföra villkoren noga då ersättningsnivån varierar och även hur många dagar man kan få ersättning för hyrbil.

Saker i bilen
För en privatperson täcker hemförsäkringen de saker man förvarar i bilen - exempelvis DVD-spelare, kläder och annat. En företagsförsäkring behöver inte nödvändigtvis täcka detta, vilket gör att man bör se till att egendomen är försäkrad genom företagsförsäkringstillägg eller tillägg i bilförsäkringen.

Snåla inte – stora kostnader
Att äga en bil är en stor kostnad med inköp, skatt, drivmedel och service. Men är det någon punkt man inte bör snåla på så är det försäkringen. Hellre vara lite överförsäkrad än underförsäkrad. Inte minst om man har ett mycket litet företag som både har ett stort behov av bilen och där höga kostnader för reparation eller hyrbil kan slå mycket hårt mot resultatet.

Tid är pengar och detta gäller framförallt för företagare. Av den anledningen är det bättre att välja en försäkring som underlättar så mycket som möjligt om olyckan skulle vara framme. För det är inte bara direkta kostnader som uppkommer utan även tidsförluster som blir indirekta kostnader.

Självriskreducering
Det finns en rad olika tilläggsförsäkringar för din företagsbil som minskar eller eliminerar självrisken. De går under olika namn och finns i olika utförande hos försäkringsbolagen. En del är specifika och gäller exempelvis enbart kollision med djur medan andra är mer heltäckande och ersätter vid feltankning, nyckelförlust, skadegörelse och annat. Då kostnaden för dessa vanligtvis är relativt låga kan det vara värt att även avväga om dessa är intressanta.

Jämför och teckna företagsbilförsäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Företag & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för företag och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din företagsbil.

Aktuellt just nu

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.