Så hjälper hemförsäkringen vid överfall

För den som blivit utsatt för ett överfall finns hjälp att få från hemförsäkringen genom överfalls- och krisskyddet. Men även personer som saknar en hemförsäkring kan få ekonomisk ersättning från Brottsoffermyndigheten. I den här artikeln går vi igenom vilken ersättning du kan få om du har blivit utsatt för ett överfall.

Vad är ett överfallsskydd?

I hemförsäkringen ingår det alltid ett överfallsskydd som kan ersätta dig om du skulle råka ut för ett överfall.

Vad som räknas som överfall är bland annat rån, misshandel och våldtäkt. För att en skada ska bedömas som misshandel måste du ha blivit utsatt för fysiskt våld. Det kravet gäller däremot inte för våldtäkt och andra sexualbrott.

Det kan du få ersättning för från överfallsskyddet

Du kan få ersättning bland annat för kränkning, tandskador, sveda och värk. Många försäkringar ersätter även vanprydande ärr eller andra kvarstående besvär.

För att du ska få ut din ersättning kräver försäkringsbolagen att du har polisanmält överfallet. Därför måste du göra en polisanmälan så snart som möjligt efter händelsen. Det behöver inte finnas en känd gärningsperson för att du ska kunna få ut ersättning.

När du har gjort en polisanmälan gör du en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag som i sin tur gör en bedömning. Det gör de oavsett om gärningsmannen har dömts för brottet eller inte. Det ställs däremot inte lika höga krav på att bevisa brottet i hemförsäkringens överfallsskydd som det gör i en domstol.

Överfallsskyddet gäller inte för misshandel i hemmet

Hos de allra flesta försäkringsbolag gäller inte överfallsskyddet om gärningspersonen också omfattas av försäkringen. Därför ersätts sällan misshandel som sker i hemmet. Men bara under de senaste åren har ett par försäkringsbolag ändrat på det här genom att ta bort begränsningen. ICA Försäkring har dessutom lagt till ett omställningsskydd i sitt grundskydd som ger ekonomisk ersättning till den som lämnar en våldsam relation. Vad som gäller för din hemförsäkring kan du läsa i försäkringens villkor.

Du måste uppfylla vissa aktsamhetskrav

För att få full ersättning behöver du uppfylla vissa aktsamhetskrav. Du kan alltså få mindre i ersättning om det bedöms att du själv har utsatt dig för risken att skadas. Ersättningen kan bli mindre om du exempelvis har varit påverkad av alkohol eller droger och att det bidragit till att du blivit misshandlad. Vid våldtäkt finns däremot inga sådana undantag.

Du får däremot ingen ersättning om du har fått en skada i samband med att du själv har utfört ett brott.

Vad är krisförsäkring?

Den som blivit utsatt för ett överfall och mår psykiskt dåligt på grund av det kan få hjälp genom krisförsäkringen som brukar ingå i hemförsäkringen. Den kan ersätta dig för krishjälp hos en legitimerad psykolog, ofta med upp till 10 besök.

Du kan få krishjälp om du blivit utsatt för en traumatisk händelse, till exempel vid ett överfall, brand, explosion eller dödsfall.

Läs även: Vad ingår i hemförsäkringen?

Du kan få ersättning från Brottsoffermyndigheten

Har du inte en hemförsäkring eller om gärningspersonen inte kan betala skadestånd kan du ibland få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det kallas brottsskadeersättning. För att få ersättning behöver du skicka in en ansökan till Brottsoffermyndigheten inom 3 år efter att

  • brottet begicks
  • förundersökningen lades ner
  • domen “vann laga kraft” och därför inte längre går att överklaga.

Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

Deprimerad man

trasig mobiltelefon i lövhög Stor guide: Är det värt att köpa mobilförsäkring?
Du har precis lagt din nya mobiltelefon i kundkorgen och i samma stund måste du ta ställning till om du ska köpa ...
Läs mer »


Ladda elbil hemma Ladda elbil hemma: Så minimerar du riskerna för brand
Intresset för elbilar i Sverige ökar. Men trots det saknar många kunskap om hur man laddar sin elbil hemma på ...
Läs mer »


Stundenter pratar hemförsäkring Hemförsäkring student
Studerar du eller ska du börja studera? Då kan du spara pengar genom att köpa en hemförsäkring för studenter. Du får nästan samma skydd ...
Läs mer »


Deprimerad man Så hjälper hemförsäkringen vid överfall
För den som blivit utsatt för ett överfall finns hjälp att få från hemförsäkringen genom överfalls- och krisskyddet. Men ...
Läs mer »


Rätt ersättning efter inbrottet Rätt ersättning efter inbrottet
Du kan säkert snabbt konstatera vilka saker som blivit stulna efter ett inbrott, men för att få ersättning behöver du bevisa...
Läs mer »


Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand
Nästan alla har hyrt eller hyrt ut i andrahand någon gång i livet. Trots det har...
Läs mer »


Blixt över nattlandskap Åskoväder: så skyddar du dig själv och elektroniken
Måste man fortfarande dra ur kontakten när det åskar, eller var det bara något man behövde göra “förr i tiden”? ...
Läs mer »