Husbilsförsäkring - Jämför pris och villkor

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

En semesterresa med husbil är en otrolig frihet. Du har möjlighet att stanna var och när som helst och kan välja mellan att planera dina stopp eller att vara helt spontan. Ett tryggt sätt att få en lyckad semester. Ännu tryggare blir det om du väljer rätt husbilsförsäkring. Här kan du läsa mer om vad som ingår i en husbilsförsäkring.

Det du främst ska tänka på vid val av husbilsförsäkring är vilket ekonomiskt skydd du är i behov av. Är det bara en halvförsäkring du behöver eller en helförsäkring med vissa tilläggsförsäkringar?

Vilken försäkringsnivå ska jag välja?

Du måste ha minst en trafikförsäkring för din husbil. Det är ett lagstadgat krav för att ditt fordon ska få vistas på vägarna.

Vanligtvis är det rekommenderat att du har helförsäkring på din husbil. Det ger det mest heltäckande skyddet om olyckan är framme.

Det finns dock två tillfällen då du enbart behöver teckna halvförsäkring till husbilen.

1) Du har en helt ny husbil

När du har köpt en fabriksny husbil ingår ofta en vagnskadeförsäkring i några år. Det som brukar skilja en helförsäkring från en halvförsäkring är just vagnskadeförsäkringen. Därför behöver du bara teckna en halvförsäkring de år som vagnskadeförsäkringen gäller för din nya husbil.

2) Du har en mycket billig husbil

Om husbilen bara kostade några tusenlappar när du köpte den är det förmodligen inte värt att helförsäkra den, eftersom självrisken, som också är på några tusenlappar, kan innebära att du måste betala lika mycket som husbilen är värd för att få ut något på helförsäkringen. Detta är oftast inte ekonomiskt försvarbart och i dessa fall är det bättre att enbart teckna en halvförsäkring.

Vad ingår i en husbilsförsäkring?

Precis som för en bil går det att teckna en husbilsförsäkring i tre olika nivåer. Vilken nivå som passar bäst är främst beroende på husbilens värde.

Trafikförsäkring till husbil

Att ha trafikförsäkring är ett måste (enligt lag) från den första dagen du äger husbilen. Har du inte det är Trafikförsäkringsföreningen inte sen med att skicka ut en avgift som beräknas på hur många dagar som fordonet varit oförsäkrat.

I trafikförsäkringen ingår ett personskydd som innebär att föraren, passagerare och medtrafikanter som skadas vid en trafikolycka får ersättning. Trafikförsäkringen ersätter även skador på andras fordon eller egendom, men någon skada på den egna husbilen ersätts aldrig av trafikförsäkringen.

Att enbart välja trafikförsäkring är det få som gör. Detta sker enbart om självrisken på halv- eller helförsäkringen är högre än värdet på husbilen. I dessa fall är det inte ekonomiskt försvarbart att ha ett större ekonomiskt skydd.

Halvförsäkring till husbil

En halvförsäkring för husbil består både av ett personskydd och ett skydd för fordonet. Här nedan går vi igenom vilka delar som normalt brukar ingå.

Maskinskada
Med en halv- eller helförsäkring kan du få ersättning för skador på exempelvis motorn, elektronik, växellådan, klimatanläggningen, med mera. Vilka olika komponenter som ersätts räknas upp i försäkringsvillkoren. Många gånger ersätter maskinskadeförsäkringen även skador på hushållsmaskiner i husbilens boendedel.

Det finns alltid en ålders- eller körsträckebegränsning i försäkringsvillkoren då du inte längre kan få ersättning när husbilen uppnått en viss körsträcka eller ålder. Vanligtvis handlar det om att husbilen inte får vara äldre än 8–10 år och inte kört längre än 10 000–12 000 mil. I dessa fall upphör maskinskadeförsäkringen att gälla.

Drulle (ingår inte alltid)
Drulleförsäkringen (även kallad allrisk) ersätter skador som uppstår plötsligt och oförutsett. Det kan vara att du av misstag spiller ut något över sätet eller att fastmonterad inredning förstörs. Du kan också få hjälp med att tillverka nya nycklar i de fall du tappat bort ordinarie nycklar.

Drulleförsäkringen ingår ibland som standard. Men i vissa fall måste du teckna den som en separat tilläggsförsäkring (Läs mer om tilläggsförsäkring längre ned).

Brandförsäkring
Du kan få ersättning för skador på husbilen efter brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller däremot inte om branden uppstått på grund av köld eller korrosion. Därför är det mycket viktigt att serva husbilen utifrån det intervall som anges i instruktionsboken. Då minskar du risken avsevärt för att brand ska uppstå genom köld- eller fuktskador.

Det finns även andra tillfällen då brandförsäkringen inte ersätter brandskador. Detta är bland annat om branden uppstått på grund av en explosion i däck eller slangar.

Glas Skador på fram-, bak- och sidorutor ingår i försäkringsavtalet. Glasskador på takfönster ingår däremot inte.

Semesteravbrott
Du kan få ersättning för förstörda semesterdagar om du måste avbryta din semester på grund av en skada på husbilen som är ersättningsbar från husbilsförsäkringen. Då får du en dagsersättning som brukar ligga på några hundralappar per dag.

Räddning
Om du får driftstopp på grund av exempelvis trafikolycka eller stöld kan du få ersättning för bärgning av husbilen till en verkstad. Försäkringen gäller inte om du får slut på drivmedel. Både passagerare och förare får även ersättning för transport till hemorten.

Stöldförsäkring Stöldförsäkringen ersätter dig om din husbil blir stulen. Du får ersättning för husbilens aktuella marknadsvärde. Du kan också få ersättning vid stöld av tillbehör till husbilen. Det inkluderar både fabriksmonterade och eftermonterade tillbehör samt personliga ägodelar som förvarats inne i husbilen.

Även skador som uppkommit vid stöld (eller försök till detta) kan ersättas.

Rättsskydd
Kommer du i en rättslig tvist med en person eller ett företag täcker rättsskyddet kostnader i samband med rättegången samt advokatkostnader.

Krisförsäkring
I krisförsäkringen ingår vanligtvis 10 besök hos legitimerad psykolog eller terapeut om du råkar ut för en traumatisk olyckshändelse.

Ansvarsförsäkring
Om din husbil till exempel börjar rulla när den är uppställd på en camping, eller om vattentanken eller latrinen börjar läcka, så kan det uppstå skador på någon annans egendom. Blir du som husbilsägare skadeståndsskyldig i samband med detta kan du få ersättning från ansvarsförsäkringen – så länge du inte varit oaktsam.

Tänk på att ansvarsförsäkringen enbart ersätter skador på någon annans fordon eller egendom. Den ersätter alltså inte skador på ditt eget fordon eller din egen egendom.

Helförsäkring till husbil

En helförsäkring har det mest omfattande ekonomiska skyddet för din husbil. I helförsäkringen ingår allt det som ingår i både trafik- och halvförsäkringen, men även en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter yttre skador som uppstår plötsligt och oförutsett. Det kan exempelvis vara en skada som uppstått i en kollision eller vid skadegörelse. Det kan till och med vara du som i oturen råkat ha sönder något på fordonet.

Däremot har alla försäkringsbolag något som kallas för ”aktsamhetskrav”. Det betyder att du inte kan få ersättning för skador som uppkommit om du varit oaktsam. Exempel på oaktsamhet är om du lämnat nycklarna i bilen och den blir stulen eller om du varit påverkad av alkohol eller narkotika och råkar ut för en trafikolycka.

Tilläggsförsäkringar för husbilar

Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen. Här är några av dem:

Självriskreducering

Självrisk måste du nästan alltid betala för att kunna få ut pengar från en försäkring. Men med tillägget självriskreducering blir tillfällena då självrisk måste betalas färre. Du kan exempelvis undvika denna kostnad om du kolliderar med ett djur eller om din bil blir utsatt för skadegörelse.

Assistans

I halvförsäkringen ingår räddning om du blir stående på vägen. Men den gäller enbart i vissa länder. Har du tänkt resa på en utlandssemester med husbilen kan det vara värt att teckna en separat assistansförsäkring. Den går även att teckna på ett annat försäkringsbolag än det du har husbilsförsäkringen på. Genom ett samarbete med stora bärgningsföretag som finns över hela Europa kan vissa försäkringar lova assistans inom maximalt 24 timmar.

Olycksfall (Rehab)

Med detta tillägg får du ett engångsbelopp om du får bestående men efter en olycka. Du får även möjlighet att söka rehabilitering inom privat sektor om väntetiden inom den offentliga är för lång. Detta tillägg gäller både för förare och passagerare.

Avställningsförsäkring

En avställningsförsäkring ska egentligen inte ses som en tilläggsförsäkring, eftersom den inte förbättrar villkoren på husbilsförsäkringen. Däremot är det ett bra val för dig som inte använder husbilen året om utan låter den stå några månader, men som ändå inte vill ha den avställd.

Med avställningsförsäkring har du exakt samma skydd som vid en halv- eller helförsäkring för husbil, men med ett undantag – du kan inte få ersättning för skador som uppkommer i trafiken. Detta är ett bra alternativ för dig som vill sänka din premie under de månader som du inte använder husbilen.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

5 Saker att tänka på i husbilsförsäkring Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra ...
Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.