Husvagnsförsäkring – Helförsäkring

Nästan alla som har en husvagn som är värd mer än några tusen väljer att köpa en helförsäkring. Med en helförsäkring får du och din husvagn det bästa skydd som går att få. Skillnaden mot en halvförsäkring är att en vagnskademoment ingår, vilket innebär att du även kan få ersättning för skador som uppkommit på husvagnen av yttre påverkan

Vad ingår i en helförsäkring för husvagn?

Här går vi igenom vad som brukar ingå i en helförsäkring för husvagn. Tänk på att det kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Ansvarsförsäkring

Om du som husvagnsägare blir husvagnsägare skadeståndsskyldig kan husvagnens helförsäkring täcka kostnaderna genom ansvarsförsäkringen. Det gäller bara om skador uppstått när husvagnen inte varit i trafik, eftersom det är trafikförsäkringen som ersätter skador som uppstår i trafiken. Ansvarsförsäkringen kan till exempel hjälpa till om husvagnen börjat rulla och skadat ett annat fordon på en camping.

Tänk på att:

Ansvarsförsäkringen bara ersätter skador på annans egendom och inte skador på din egna husvagn.

Brandförsäkring

Om husvagnen börjar brinna på grund av ett blixtnedslag, en intilliggande brandhärd eller en anlagd brand kan du få ersättning för skador på husvagnen. Om husvagnen är totalförstörd kan du få hela försäkringsbeloppet.

Tänk på att:

Det finns orsaker till brand som inte omfattas av försäkringsvillkoren. Bland annat kortslutning, köld och fukt. Det beror på att du som husvagnsägare ansvarar för att underhålla husvagnen på sådant sätt att liknande situationer inte ska kunna uppstå.

Stöldförsäkring

Om din husvagn eller tillbehör till husvagn blir stulna kan du få ersättning för det. Samma gäller för skador som uppstår vid stöldförsök. Du kan även få ersättning för saker som förvaras i husvagnen.

Tänk på att:

Ersättningsnivån är olika beroende på om tillbehören är fabriks- eller eftermonterade. Många försäkringsbolag har ingen övre gräns för ersättning på fabriksmonterade tillbehör medan en övre gräns nästan alltid finns för eftermonterade tillbehör. Det finns även en övre gräns för personliga ägodelar.

I stöldförsäkringen ingår ett ekonomiskt skydd upp till ett visst belopp för stöld av personliga ägodelar som är inlåsta i husvagnen. Men försäkringen täcker oftast inte stöldbegärlig egendom om du inte bor i husvagnen på ett dygn. Gränserna kan variera mellan olika bolag men det är viktigt att du kontrollerar det så att du inte blir utan ersättning.

Stöldförsäkringen gäller inte om husvagnen lånats ut till den som sedan stjäl den eller om någon som har tillgång till den stjäl vagn eller tillbehör.

Glasruteförsäkring

Om något av sidofönstren på husvagnen krossas eller spricker kan du få ersättning för att byta ut fönstren.

Tänk på att:

I en halvförsäkring ingår inte ekonomiskt skydd för glastak. Däremot kan du få ersättning för skada på glastak genom vagnskadeförsäkringen som ingår i en helförsäkring.

Reseavbrottsförsäkring

Om du måste avbryta en resa på grund av att husvagnen skadats eller stulits kan du få ersättning genom reseavbrottsförsäkringen. Du får då en viss ersättning per dag som du inte kunnat genomföra den planerade resan.

Tänk på att:

För att få ersättning kan det i vissa fall krävas att både dragbil och husvagn är försäkrade hos samma försäkringsbolag.

Rättsskyddsförsäkring

Om en tvist uppstår som på ett eller annat sätt gäller husvagnen och som sedan dras till domstol kan du som husvagnsägare få ersättning för eventuella kostnader genom rättsskyddsförsäkringen. Du kan bland annat få ersättning för advokatkostnader och eventuella kostnader som domstolen kräver att du betalar.

Tänk på att:

För att du rättsskyddet ska hjälpa dig måste tvisten vara relativt stor. Den vanligaste gränsen är att summan ska röra minst ett halvt basbelopp. Rättsskyddet går inte heller att utnyttja om det handlar om grupptalan eller om tvisten uppstått i samband med en skilsmässa.

Vagnskadeförsäkring

Det är vagnskadeförsäkringen som skiljer en helförsäkring mot en halvförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter yttre skador på husvagnen. Det kan vara efter en trafikolycka eller vid skadegörelse. Försäkringen gäller även om du som ägare eller någon annan orsakar skadan av misstag.

Tänk på att:

Ingen ersättning betalas ut om orsaken till skadan är frätning, fukt, förslitning eller köld. Det är i såna fall skador som framkommit sakta och som kunnat undvikas om du underhållit husvagnen.

Ersättningen kan även minskas eller helt utebli om det visar sig att du varit oaktsam. Det kan exempelvis gälla om du kört på fruset vatten (som inte varit en väg som Trafikverket ansvarat för) eller förvarat nycklarna lätt tillgängliga för tjuven.

Utöver det är det sällan försäkringsbolagen betalar ut ersättning om vagnen har använts i tävlingssammanhang.

Drulleförsäkring

Hos vissa försäkringsbolag ingår en drulleförsäkring medan det hos andra kan tecknas som ett tillägg. En ”drulleförsäkring” (även kallad allrisk) ger ersättning för skador som man av misstag fått på inredning i vagnen och som inte omfattas av resterande försäkringsskydd. Kanske tappar du något vasst och förstör någon ledning eller tappar blåbärssoppa över soffan. Ett mycket bra skydd om du har en vagn som du är rädd om.

Sänk kostnaden

Mycket ofta får man rabatt om husvagnsförsäkringen tecknas på samma bolag som bilförsäkringen. Utöver det finns det även två andra fördelar att ha de två försäkringarna på samma bolag. För det första är det enklare att bara behöva ha kontakt med ett bolag om skada uppstått på både bil och vagn. För det andra kan försäkringsbolagen kräva att både bil och vagn ska vara försäkrade hos dem för att reseförsäkringen ska gälla.

Jämför helförsäkring för husvagn och se vilket bolag som ger dig bäst pris


Jämför husvagn

- Priser direkt från bolagen, börja här!

HusvagnJämför olika försäkringarHusvagnsförsäkring – Trafikförsäkring
En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att du inte kan trafikförsäkra din husvagn. Istället täcker ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring
Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Men det kan ändå vara bra att försäkra den eftersom du annars går miste om ersättning ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring - Helförsäkring
Nästan alla som har en husvagn som är värd mer än några tusen väljer att köpa en helförsäkring. Med en helförsäkring får du och din ...
Läs mer »

De allra flesta som har en husvagn som har ett värde mer än några tusen väljer att teckna en helförsäkring.