Arbetar...

Livförsäkring - Jämför pris och villkor

De flesta försäkringar ger en trygghet i vardagen åt den som försäkringen står på. Men när det kommer till livförsäkringen tecknas den för att ge en trygghet åt de anhöriga. Ett engångsbelopp betalas då ut till den eller de personer som försäkringen står på om försäkringstagaren avlider under försäkringsperioden. Genom att teckna en livförsäkring får dina efterlevande bibehållen ekonomisk trygghet om du skulle avlida.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Om livförsäkring

En livförsäkring ger ersättning till din familj om du skulle gå bort i förtid. Ersättningen består av ett förbestämt engångsbelopp som betalas ut till de personer som du utnämnt som förmånstagare i din försäkring. Tanken med livförsäkringen är att den ska fungera som ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande.

En livförsäkring kan normalt tecknas av alla som bor i Sverige. De flesta försäkringsbolag har en undre respektive övre åldersgräns för att få teckna en livförsäkring, men dessa varierar mellan olika bolag. Vanligtvis är den undre gränsen cirka 18 år och den övre cirka 70 år gammal.

Vid tecknandet av en livförsäkring får du fylla i en hälsodeklaration där du beskriver din nuvarande hälsa samt vilka sjukdomar du haft tidigare i livet. Även tidigare sjukhusbesök ska dokumenteras. Utifrån detta tar försäkringsbolaget beslut om försäkringen kan tecknas eller inte.

När du tecknar din livförsäkring får du möjlighet att välja förmånstagare, det vill säga vem som ska få utbetalningen vid dödsfall. Om detta inte väljs utbetalas pengarna till förmånstagare enligt samma regler som vid arv.

Jämför livförsäkringar

Innehållet i försäkringsbolagens olika livförsäkringar är ofta relativt lika. Det som skiljer sig är framförallt priset på premien, vilket ofta styrs av försäkringstagarens ålder i kombination med det utbetalningsbelopp du väljer.

När du väljer vilken livförsäkring du ska teckna är det viktigt att kontrollera vilka åldersgränser som gäller. Livförsäkringar kan bara tecknas upp till en viss ålder och har oftast olika slutåldrar. Dessutom är det ofta så att premien ökar ju äldre du blir, alternativt att utbetalningsbeloppet minskar årligen efter att du uppnått en viss ålder.

Det är därför viktigt att du jämför olika försäkringsbolags villkor innan du väljer att skaffa en livförsäkring, för att vara säker på att dessa passar din familjesituation och dina förväntningar.

Hitta den billigaste livförsäkringen

Liksom med andra försäkringar handlar det inte så mycket om att hitta en billig livförsäkring som att hitta en som är prisvärd. Jämför vilka åldersintervaller försäkringsbolaget har mellan prishöjningarna samt vilka utbetalningsbeloppen är i förhållande till månadskostnaden för premien. Priset på din livförsäkring kan variera något beroende på flera olika faktorer:

  • Din ålder
    Kort sagt, ju äldre du blir desto dyrare blir din livförsäkring. Detta beror helt enkelt på att risken att avlida på grund av sjukdom ökar ju äldre du blir. Försäkringsbolagen har ofta åldersintervaller där försäkringspremien ökar något i pris cirka vart femte år.
  • Vilket försäkringsbelopp du väljer
    När du tecknar din livförsäkring kan du välja på allt mellan ett par hundra tusen kronor upp till flera miljoner i utbetalningsbelopp. Detta gör att priset på premien kan variera kraftigt.
  • Ditt hälsotillstånd
    När du tecknar en livförsäkring får du oftast fylla i ett frågeformulär gällande ditt allmänna hälsotillstånd, en så kallad hälsodeklaration. Beroende på ditt hälsotillstånd kan priset variera.

4 saker att tänka på i livförsäkringen

Inte godkänd? Försök igen!

Det finns flera olika orsaker till att ett försäkringsbolag inte vill teckna en livförsäkring för en person. En av dessa är att personen har en sjukdom som ökar risken för dödsfall. Olika försäkringsbolag kan göra olika bedömningar så det kan vara värt att prova ett annat försäkringsbolag om du får avslag hos det första.

Utanför norden

Vissa försäkringar har en begränsning på hur länge man får vistas utanför Norden medan andra inte har sådana begränsningar. Kontrollera detta i villkoren så att det passar dina behov.

Gruppliv

Många har en livförsäkring genom sin arbetsgivare. Detta beror på om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal där det ingår någon form av livförsäkring. Ersättningsnivån på dessa försäkringar är vanligtvis ganska låga. Om du inte har någon att försörja kan denna livförsäkring räcka men om du vill ge dina efterlevande en extra ekonomisk trygghet bör du teckna en privat livförsäkring.

Ersättningsnivån

Eftersom ersättningsnivån är det som påverkar premien är det lätt att lockas till att välja låg ersättningsnivå. En är det man bör låta vara avgörande för val av nivå är behovet. Hur mycket vill du att dina anhöriga ska få som ekonomisk trygghet om du avlider? Hur mycket behöver de för att kunna bo kvar och klara alla räkningar under ett visst antal månader? Hur mycket vill du att barnen i familjen ska få som startkapital när det närmar sig utflytt?

Alternativ till att teckna en livförsäkring

Bo kvar-försäkring eller bolåneskydd

Om det främst handlar om att ge dina efterlevande en ekonomisk möjlighet att bo kvar i hemmet finns även möjligheten att välja bo kvar-försäkring eller bolåneskydd. Kostnaden för dessa försäkringar beror, precis som individuella livförsäkringar, på ålder och ersättningsnivå. Denna typ av livförsäkring passar normalt inte om du har särkullbarn då ersättningen alltid används till att betala av lånet vilket kan medföra problem vid bodelning. I det fallet är en individuell livförsäkring, där du kan välja vem som får dina pengar om du avlider, flexiblare.

Tjänstegrupplivförsäkring

Genom arbetsplatsen kan man även ha en tjänstegrupplivförsäkring. Dessa betalas av arbetsgivarna och har normalt en lägre ersättningsnivå än vid en privat livförsäkring. Men man bör undersöka vilket skydd som finns från detta håll innan man bestämmer sig för vilken nivå privata inkomstförsäkringen ska läggas på.

Tillägg till sjuk- och olycksfallsförsäkringen

En del försäkringsbolag erbjuder ett tillägg till sjuk- och olycksfallsförsäkringen som fungerar som en livförsäkring. Att teckna ett sådant tillägg kan vara ett alternativ till att teckna en separat livförsäkring. Ofta har dessa försäkringar relativt låga ersättningsnivåer.

Frågor & svar om livförsäkring

Var och när gäller min livförsäkring?

Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige. Har man däremot tänkt åka till ett annat land bör man kontrollera hur lång tid försäkringen är gällande. Det kan t.ex. vara att försäkringen enbart gäller i ett år om man vistas i ett land utanför Norden.

Vilket belopp ska jag välja för min livförsäkring?

Du får själv välja vilket belopp som livförsäkringen ska vara på. Ju högre belopp desto högre blir premien. När du ska nivå på försäkringsbeloppet ska du utgå ifrån vad det rent ekonomiskt skulle innebära för dina anhöriga i det fall att du avlider, till exempel hur mycket behöver de för klara boendekostnader och löpande räkningar under ett visst antal månader/år.

Vissa försäkringsbolag värdesäkrar ditt försäkringsbelopp fram till en viss ålder. Det betyder att summan som betalas ut utifrån hur mycket prisbasbeloppet höjs. På så vis äter inte inflationen upp beloppet.

Vad händer när livförsäkringen löper ut?

Om personen avlider betalas ersättning ut och försäkringen blir sedan av förklarliga skäl inte längre gällande. Men alla försäkringsbolag har även en åldersgräns. Det kan till exempel vara att livförsäkringen förfaller om försäkringstagaren fyller 75 år.

Jämför och teckna en livförsäkring här.

Läs mer:

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Person & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för person och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Begränsningar av olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå...
Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.