Sjuk och Olycksfallsförsäkring - Jämför pris och villkor

Den stora skillnaden mellan en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring och en vanlig olycksfallsförsäkring är att du även skyddas mot eventuellt inkomstbortfall till följd av långvarig sjukdom eller försämrad arbetsförmåga. De sjuk- och olycksfallsförsäkringar som erbjuds på marknaden är främst inriktade mot vuxna. De som vill försäkra sitt barn med sjuk- och olycksfallsförsäkring bör istället välja en heltäckande barnförsäkring som är mer specialanpassad för barn. En privat sjukvårdsförsäkring ger dig utökat skydd och hjälper dig att klara ekonomin även vid längre sjukdom eller minskad arbetsförmåga på grund av en olycka.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Om sjuk- & olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är egentligen en kombination av en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring, vilka båda kan tecknas som separata försäkringar. Denna försäkring kan ge ersättning för sjukdom, olycksfall och dödsfall och är trots dess bredd relativt billig. De som tecknar en försäkring ur basutbudet behöver sällan betala mer än 150 - 250 kronor i månaden.

Det sjuk- och olycksfallsförsäkringen främst skyddar mot är det inkomstbortfall man kan drabbas av vid sjukdom eller olycka. Genom denna försäkring kan du även få ersättning i form av engångsbelopp eller månadsutbetalningar om du drabbas av sjukdom eller olycka som ger bestående men i någon form, så kallad medicinsk invaliditet. Dessutom ingår en mindre livförsäkringsdel som ger en ersättning för att täcka begravningskostnader.

Vad ingår i en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Eftersom sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en kombination av två relativt stora försäkringar är innehållet i denna omfattande. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en bra försäkring för dig som är mellan 18 och 65 år, efter pensionsåldern övergår denna försäkring ofta automatiskt i en olycksfallsförsäkring. De olika delar som vanligtvis ingår i försäkringen och gör att du kan få ersättning är:

Nedsatt funktionsförmåga (medicinsk invaliditet)

Om du drabbas av en olycka eller sjukdom som leder till invaliditet i någon grad har du möjlighet att via din sjuk- och olycksfallsförsäkring få ersättning. Ersättningen beräknas på hur stor invaliditetsgraden är (1 - 100 procent). Det kan exempelvis gälla för amputation, epilepsi, ledsjukdom eller stroke. Detta gäller både vid sjukdom eller olycksfall.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär att en skada eller sjukdom orsakat nedsatt arbetsförmåga och därmed påverkar din inkomst negativt. Ersättning för ekonomisk invaliditet har i vissa fall en övre åldersgräns, så det kan vara värt att kontrollera innan du beslutar dig för vilken försäkringsgivare du ska välja.

För att få ersättning måste arbetsförmågan (enligt läkare) vara nedskriven med minst 50% och att försäkringskassan beviljat ersättning för minst halv sjukersättning. Beloppet grundar sig på hur stort försäkringsbelopp man tecknat samt hur stor invaliditet som skadan har orsakat.

Händelseförsäkring

Händelseförsäkringen erbjuder ekonomisk ersättning om du drabbas av allvarlig, oväntad sjukdom. Försäkringsbolaget kan då betala ut ersättning, ofta i form av ett engångsbelopp. Vilka sjukdomar som detta gäller kan variera något mellan olika bolag men framgår alltid av försäkringsavtalet. Får man diagnosen att man har en av de sjukdomar som denna del av försäkringen täcker betalas en engångsersättning ut. Denna kan exempelvis räknas ut genom att vara 10 % av hela försäkringsbeloppet.

Ekonomisk första hjälpen

Ersättning kan betalas ut om man akut behövt uppsöka sjukhus och personal tagit beslut att man behöver ligga kvar en natt. Ersättningen är då en fast summa. Detta gäller inte om man blir inlagd till följd av ett planerat besök.

Längre sjukhusvistelse

Om man blir inlagd under en längre period ges en lägre ersättning per dag än det engångsbelopp som betalas ut vid ekonomisk första hjälpen. Vilket belopp och hur länge denna ersättning betalas ut varierar.

Längre sjukskrivning

För att undvika att din ekonomi blir alltför ansträngd vid längre sjukskrivning ingår ofta ekonomiskt skydd. De som blir sjukskrivna längre än cirka 30 dagar (vanligtvis) kan få ett engångsbelopp utbetalat.

Rehabilitering

För att snabbare kunna återgå till vardagen kan försäkringen ersätta för behandlingstillfällen hos sjukgymnast, naprapat eller annan vårdinstans. Även en del rehabiliteringshjälpmedel kan bekostas.

Kris

Oavsett om man varit om en traumatisk olycka/överfall/rån eller om man fått ett smärtsamt sjukdomsbesked kan man behöva få hjälp att bearbeta detta. Försäkringen täcker därför ett visst antal besök hos psykolog eller terapeut, vanligtvis cirka 10 besök.

Läkarvård, tandvård och reseersättning

Vid olycka (det vill säga icke planerat läkarbesök) ersätts besök hos läkare/tandläkare. Även resor till och från sjukhus eller hälsocentral kan ersättas.

Övriga kostnader

Vid olycka (som krävt läkarvård) kan kläder och handikapphjälpmedel ersättas.

Ärr

Ärr eller andra förändringar i utseendet kan ge en viss summa från försäkringen. Detta gäller enbart vid olycka (som krävt läkarbehandling) och alltså inte vid sjukdom. Storleken på ersättningen från försäkringsbolaget när du fått ett bestående ärr bedöms individuellt beroende på ärrets storlek och placering på kroppen. Tänk på att dokumentera ärret både efter olyckan och/eller operationen samt ett eller två år senare, då försäkringsbolaget gör sin bedömning.

Rådgivning

En del företag erbjuder även gratis rådgivning per telefon gällande hälsa och välmående. Det kan gälla allt från kost och motion till information om viss sjukvård. Överlag är det inte någon självrisk på "sjuk- och olycksfallsförsäkringen". Undantag kan gälla tandvård samt kostnader för resor och behandlingar.

Dödsfall

Vid dödsfall betalas en engångssumma ut till dödsboet. Den som tecknar försäkringen kan däremot välja vem som ska vara förmånstagare. I grundförsäkringen är denna summa relativt låg. Ofta kring 50 000 kronor. Därför tecknar många en tilläggsförsäkring eller en fristående livförsäkring.

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Din sjuk- och olycksfallsförsäkring skyddar dig om du drabbas av sjukdom eller skada. När det gäller ersättning vid sjukdom/diagnos kan det dock vara svårt att veta exakt vad som gäller. Detta eftersom försäkringen täcker vissa men inte andra sjukdomar. Dessutom finns det ofta undantagsfall åt bägge håll. Är man osäker är det bästa alltid att kontakta sitt försäkringsbolag och fråga.

När du jämför försäkringsbolagens olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar bör du undersöka vilka åldersgränser som gäller. Många försäkringar har en övre gräns för sina sjuk- och olycksfallsförsäkringar, och erbjuder specialanpassade alternativ för dig som uppnått pensionsålder.

Jämför och teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring här.

Läs mer om:

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Person & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för person och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.