Släpvagnsförsäkring - Jämför pris och villkor

I bilens trafikförsäkring ingår ett grundläggande skydd för din släpvagn. Skyddet ersätter personskador samt skador på annans egendom, som orsakats vid olyckor som involverat ditt släp. Däremot är själva släpet, och den egendom som eventuellt fraktas på släpet, inte skyddat. För att skydda din släpvagn fullt ut behöver du därför teckna en separat hel- eller halvförsäkring till ditt släp. Är någon annan vållande till skador på ditt släp, kan du omfattas av personens trafikförsäkring. Men gäller det skador såsom brand eller stöld, behövs en släpvagnsförsäkring.

För tillfället kan du inte ansöka om släpvagnsförsäkring via våra tjänster. För närvarande utvärderar och omarbetar vi stora delar av vårt utbud för att bättre kunna hjälpa våra kunder hitta rätt försäkring.

Vad ingår i släpvagnsförsäkringen?

Släpvagnsförsäkringen kan ses som en slags tilläggsförsäkring till bilen, eftersom det finns tydliga begränsningar gällande vad som ersätts av bilförsäkringen och inte. I likhet med bilförsäkringen kan försäkringen till din släpvagn tecknas i de olika nivåerna hel- eller halvförsäkring.

Vilken nivå du ska välja beror delvis på hur omfattande skydd du är ute efter och hur rädd du är om ditt släp, samt vad släpet ska användas till. Följande är de mest vanliga delarna i släpvagnsförsäkringen, och även de delar du bör jämföra mellan olika försäkringsbolag, för att hitta det mest lönsamma alternativet:

Stöld

Vid stöld av släpvagnen, dess kapell eller övriga tillbehör kan släpvagnsförsäkringen ge ersättning för den stulna egendomen. Däremot ersätts inte lös egendom som inte är direkt kopplade till vagnen, såsom verktyg som förvaras på eller vid släpet. Eftersom en släpvagn ofta förvaras obevakad, utan direkt tillsyn, krävs godkända lås från försäkringsbolaget.

Brand

Brand orsakad av exempelvis explosion, blixtnedslag eller helt enkelt skadegörelse, täcks av släpvagnsförsäkringen.

Ansvar

Om släpet orsakar skador på person eller fordon i trafiken är det trafikförsäkringen som ger ersättning. Men om släpvagnen står uppställd och exempelvis kommer i rullning och det därmed uppstår skador, täcker inte trafikförsäkringen dessa. Helt enkelt för att de inte sker i trafiken. Då kan släpvagnsförsäkringens ansvarsskydd gå in och ge ersättning istället.

Rättsskydd

Om du i egenskap av släpvagnsägare hamnar i en rättstvist där släpvagnen är involverad, kan försäkringen ge ersättning för juridisk hjälp. Det skulle till exempel kunna handla om att du anklagas för att ha förstört något med din släpvagn, men att det råder olika uppfattning om vad som hänt. Ett annat exempel kan vara tvist som uppstår i samband med försäljning eller reparation av släpet.

Vagnskadeförsäkring för släpvagn

Vagnskadeförsäkringen är det moment som skiljer helförsäkringen och halvförsäkringen åt. Momentet ger ersättning vid skador på vagnen. Det kan handla om skador som orsakats vid såväl krock som sabotage, om du backat på något eller kört i diket, om något faller ner på släpet och förstör det och så vidare.

Eftersom helförsäkringen innehåller vagnskadeskyddet är det ett något dyrare alternativ än halvförsäkringen, samtidigt som det är ett mycket förmånligt skydd att faktiskt ha. Hur vagnskadeförsäkringen är utformad kan skilja sig något mellan olika försäkringsbolag.

Till toppen av sidan.

Försäkra hästtransport

Har du en hästtransport är det mycket viktigt att släpet är registrerat för att transportera hästar. Hästtransporten försäkras precis som ett vanligt släp, alltså antingen som en halvförsäkring eller helförsäkring, beroende på hur omfattande skydd du är ute efter. Vi på Insplanet rekommenderar starkt att du överväger att teckna en helförsäkring framför en halvförsäkring till din hästtransport, då ett flertal händelser som kan inträffa just hästtransporter täcks i större utsträckning av helförsäkringar.

En helförsäkring kan exempelvis ge ersättning om hästen i hästtransporten får panik och räddningshjälp behövs. Det som eventuellt förstörs inuti hästtransporten kan också ersättas av helförsäkringens vagnskadeskydd. Observera dock att släpvagnsförsäkringen inte gäller vid uthyrning eller utlåning för betalning, om den är registrerad på dig som privatperson.

Jämför släpvagnsförsäkringar

Vad kostar det att teckna en släpvagnsförsäkring? Priset på försäkringen till din släpvagn beror på hur omfattande skydd du vill ha. Bland de släpvagnsförsäkringar som hittills under 2020 förmedlats via oss på Insplanet, ligger snittpriset på 472 kronor. I samband med att du jämför din släpvagnsförsäkring kan du passa på att se över möjligheten att få rabatt på försäkringspremien. Det är vanligt att försäkringsbolag ger fem, tio, femton eller till och med tjugo procent i rabatt på försäkringspremien om du till exempel har både hemförsäkringen, bilförsäkringen och försäkringen till din släpvagn tecknad hos samma bolag.

Jämför och teckna släpvagnsförsäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.