Vattenskoterförsäkring - Jämför pris och villkor

Vattenskotern förknippas många gånger med nöje, men kan likaväl användas som ett arbets- eller transportfordon för att ta sig fram på vattnet när andra alternativ är för otympliga. Oavsett hur vattenskotern används behöver den vara ordentligt försäkrad. Att teckna en försäkring till vattenskotern bör vara lika självklart som att försäkra båten, eftersom riskerna är lika. Vi på Insplanet hjälper dig att jämföra vattenskoterförsäkringar från olika bolag innan du väljer vilken du ska teckna.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Om vattenskoterförsäkring

Det är viktigt att försäkra din vattenskoter, så att du är ekonomiskt skyddad om olyckan är framme på sjön.

När du försäkrar din vattenskoter bör du vara medveten om följande saker:

  • Försäkringsbolagen ställer ofta krav på hur din vattenskoter är utrustad och förvarad
  • Vissa försäkringsbolag klassar vattenskoter som en båt, vilket kan påverka priset
  • En vattenskoterförsäkring gäller året runt och det går inte att ställa av sin vattenskoter när den inte används

Läs mer om vattenskoterförsäkringar nedan.

Vad ingår i vattenskoterförsäkringen?

Sjöskada

En av de vanligaste skadorna på en vattenskoter är sjöskada. Med det menas att skadan uppkommer när den ligger i sjön (eller havet). Det kan vara allt ifrån grundstötning, kantning, kollision eller strandning till att vatten tränger in via rörledningar eller liknande.

Även skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse täcks av momentet sjöskada. Större skador, som uppkommit till följd av bristfälligt underhåll och därför hade kunnat undvikas, täcks dock inte av detta moment i försäkringen.

Stöld

Stöld av din vattenskoter, samt eventuella skador som uppstår vid stöldförsök, täcks av försäkringens stöldskydd. Din vattenskoter blir lätt utsatt för stöldrisk under såväl sommarhalvåret som under vinterförvaringen, vare sig det gäller specifika delar eller hela skotern. Även skadegörelse kan täckas av din vattenskoterförsäkring, beroende på vilket bolag du tecknar försäkringen hos.

Brand

Skador som orsakas av brand, explosion eller blixtnedslag ersätts av vattenskoterförsäkringens brandskydd.

Uppläggning och transport

Inför vinter tas vattenskotern i de allra flesta fall upp för en mer lämplig vinterförvaring. I samband med såväl uppläggning som sjösättning, samt transporten till och från vinterförvaringen skyddar vatterskoterförsäkringen. Alla möjliga typer av skador som kan uppstå under dessa moment täcks, där allt ifrån lyft och av- eller påriggning blir aktuellt.

Tillbehör

Även tillbehör till vattenskotern är försäkrade, men det kan då variera vilket maxbelopp som betalas ut. En del försäkringsbolag har valt att kategorisera alla tillbehör, för att sedan ge ett maxbelopp beroende på vilken kategori det tillhör. Det kan till exempel vara elektronisk navigations- och kommunikationsutrustning, material för uppläggning och så vidare.

De vattenskotrar som har tillbehör till ett värde över den maximala ersättningsnivån bör teckna en tilläggsförsäkring för att höja gränsen. Dessutom kan det finnas speciella krav som att den elektroniska utrustningen inte enbart är fastsatt med vingmuttrar och att de förvaras i ett låst utrymme.

Ansvar

Om någon anser sig ha rätt till skadestånd från ägaren av vattenskotern kan vattenskoterförsäkringen ge ersättning för detta. Det förutsätter dock att den sak- eller personskada som uppstått skett av misstag och att det visar sig att ägaren av vattenskotern har orsakat skadan.

Rättsskydd

Rättsskyddet avser skydda dig som ägare av en vattenskoter, i de fall du kan komma att behöva ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvist som uppstått i samband med köp, reparation, skada med annan vattenskoter eller båt, eller helt enkelt vid försäljning.

Till toppen av sidan.

Tilläggsförsäkringar till vattenskoter

För de allra flesta är en grundläggande vattenskoterförsäkring heltäckande. Den ersätter både vid stöld och skada. Men det finns tillfällen då en tilläggsförsäkring kan behövas.  När en försäkring tecknas kan det därför vara bra att undersöka vad de olika tilläggsförsäkringarna ersätter för att se om man har behovet av dem eller inte.

Utökad period

Eftersom den grundläggande vattenskoterförsäkringen från vissa försäkringsbolag inte ger ersättning för sjöskador och upptagningsskador mellan 15:e november och 15:e mars behöver de som vill ha detta skydd året runt teckna en tilläggsförsäkring för att utöka denna period.

Öka maxersättning för tillbehör

Har man mycket dyr utrustning bör man teckna en tilläggsförsäkring på det belopp som denna utrustning är värd. Detta eftersom maxersättning för tillbehör vanligtvis är relativt låg.

Stillestånd

Har man planerat en semester då vattenskotern skulle användas och den går sönder dagarna innan semestern faller planerna rejält. Med tillägget ”Stillestånd” ges ersättning vid sådana tillfällen och man kan exempelvis hyra en skoter under den period som den egna vattenskotern är på lagning.

Extra maskinskada

Detta tillägg ger en extra trygghet gällande maskinhaveri. Den är mer generös än det grundläggande skyddet och kan bland annat ge ersättning vid tekniska fel eller om man häller fel bränsle i tanken.

Vanliga frågor om vattenskoterförsäkring

Vad kostar det att försäkra en vattenskoter?

En vattenskoter är tyvärr relativt dyr att försäkra - helt enkelt eftersom det finns en hel del olyckor som kan inträffa på sjön, men även för att vattenskotern är mycket stöldbegärlig. Detta ska dock inte avskräcka dig från att försäkra din vattenskoter, utan snarare är det en indikation på att det är av allra största vikt att faktiskt ha en vattenskoterförsäkring. Utan en försäkring får du annars ingen ersättning om din vattenskoter blir stulen, och så vidare. Snittpriset på de vattenskoterförsäkringar som förmedlats under 2020 via oss på Insplanet, ligger på 4 013 kronor.

Gäller vattenskoterförsäkringen året runt?

Vattenskoterförsäkringen gäller i regel året runt, även om den ofta bara körs under ett begränsat antal månader i Sveriges växlande klimat. Som nämnts tidigare påminner vattenskoterförsäkringen mycket om en båtförsäkring. I regel gäller även båtförsäkringen året om, vare sig båten är uppe på land eller ligger i vattnet året runt. Även under vinterförvaringen behöver din båt eller vattenskoter vara försäkrad, eftersom skador och olyckor kan inträffa även då. Exempelvis utsätts din vattenskoter för stöldrisk året om, var den än befinner sig.

Kan jag ställa av försäkringen under vintern?

Du kan inte ställa av en vattenskoterförsäkring eftersom du heller inte kan ställa av själva vattenskotern. Med motordrivna fordon som används på land, såsom bil, MC eller snöskoter, finns möjligheten att ställa av både fordon och fordonsförsäkringar. Till sjöss fungerar det inte på samma sätt, varken med vattenskoter eller båt. Därför har vattenskoterförsäkringen inte utformats för att ställas av, utan tecknas istället på helårsbasis.

Var gäller vattenskoterförsäkringen?

När det kommer till båt- och vattenskoterförsäkringar går det att skilja på uppläggnings- och transportområden samt fartområden. Uppläggnings- och transportområden syftar på de områden som omfattas av försäkringen när vattenskotern är uppe på land, det vill säga transporteras och förvaras. Fartområden är de vatten där försäkringen gäller, då vattenskotern alltså är sjösatt.

Generellt gäller din vattenskoterförsäkring i de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark (dock inte Island) och i närliggande vatten. Det innebär att du kan känna dig trygg i hela Östersjön och Bottniska viken, såväl som i både Kattegatt och Skagerrak. Utanför Norges kust gäller försäkringen till en begränsad räckvidd ut till havs, men med nog så stor omfattning som kan tänkas behövas för en vattenskoter. Självklart gäller försäkringen även i sjöar och vattendrag runt om i dessa länder.

Tänk dock på att det finns särskilda regler över var vattenskotrar överhuvudtaget får framföras. Generellt gäller att vattenskotrar för framföras på allmänna farleder. Länsstyrelsen i respektive län har även beslutat om ett antal vattenskoterområden som finns runtom i landet. I övriga vatten är det faktiskt inte tillåtet att köra vattenskoter.

Jämför och teckna vattenskoterförsäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Vad gäller för vattenskoter? Vattenskotrar har blivit väldigt populära och för många inger de en stor frihetskänsla. Men olyckorna med vattenskoter har ökat kraftigt och så även ...
Läs mer »


5 saker i vattenskoterförsäkring Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra ...
Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.