If... - det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden


If är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden med 3,6 miljoner kunder. Man har som främsta mål att ha branschens mest nöjda kunder. IF erbjuder försäkring för båt, djur, fordon, hus och hem, person och resa. Innan du tecknar en försäkring ska du jämföra olika försäkringsbolag. Kontakta Insplanet för en gratis rådgivning!

If ägs av Sampokoncernen och har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Baltikum. Bolaget har 6 500 medarbetare - av vilka 2 200 jobbar i Sverige - och 3,6 miljoner kunder. Det gör If till Nordens största sakförsäkringsbolag. Hos If kan du bland annat köpa hemförsäkring, hundförsäkring samt bil- och båtförsäkring.

Innehållet på sidan:

Om If

Med 3,6 miljoner kunder är If Skadeförsäkring det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden. Bolaget grundades 1999 genom en fusion mellan norska Storebrand och svenska Skandia. Två år senare gick finska Sampo in i If Skadeförsäkring och 2004 blev Sampo helägare efter man köpt Skandia, Skandia Livs och Storebrands aktier.

Namnet If kommer från det engelska ordet för “om”. If Skadeförsäkring ska nämligen hjälpa till om något händer. Anledningen till varför man valde ett engelskt ord är att If inte bara finns i Sverige - If har nämligen även kontor i Estland, Finland, och Norge samt filialer i Frankrike, Holland, Lettland, Litauen, Storbritannien och Tyskland.

If Försäkring har som främsta mål att ha branschens mest nöjda kunder. För att nå dit har man fyra kärnvärden som ska vägleda cirka 6 500 anställda i deras dagliga arbete. Dessa ska återspegla kunders förväntningar på If. Kärnvärden som alltid ska genomsyra If är: engagerande, enkla att förstå, nyskapande och pålitliga.

Företagsinformation

 • Grundades: 1999
 • Försäkringar: Bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, MC-försäkring m.m.
 • Kundtjänst: Brev, e-post och telefon
 • Telefon: 0771-655 655

Så här tecknar du en försäkring hos If

På If:s hemsida kan du köpa försäkring oavsett tid på dygnet. Om du behöver hjälp kan du chatta med If:s kundtjänst och genomföra köpet i chatten. När du tecknar en försäkring hos If på nätet får du internetrabatt. Du kan förstås även köpa försäkring hos If genom att ringa deras kundtjänst men då får du tyvärr inte rabatterad premie.

Så här jämför du If med andra försäkringsbolag

På Insplanet kan du jämföra upp till 20 försäkringsbolag. Tyvärr är If inte ett av dem. Om du vill jämföra If med andra bolag gör du så här: läs på om If:s försäkring (t.ex. hemförsäkring) och be om ett pris. Innan du slår till gör du en gratis jämförelse på Insplanet. Då ser du vilket försäkringsbolag som ger bäst villkor och lägst premie.

På Insplanet kan du jämföra försäkringsbolag och få prisförslag från upp till 20 bolag inom 30 sekunder. Du kan köpa försäkringen genom oss till samma pris som hos bolaget. Det finns med andra ord ingen anledning att inte använda Insplanets jämförelsetjänst.

Så här säger du upp If:s försäkringar och byter till annat försäkringsbolag

If har som många andra försäkringsbolag bestämda regler för när du kan säga upp din försäkring. Om du vill byta bolag kan du bara göra det på årsförfallodagen, det vill säga ett år efter att du köpte din försäkring. Du kan meddela If när som helst under året att du vill avsluta försäkringen på årsförfallodagen.

Om du inte längre har ett försäkringsbehov är läget annorlunda. Till exempel om du avregistrerar eller säljer ditt fordon - då avslutas din bilförsäkring per automatik när bytet av ägare registrerats hos Transportstyrelsen. Om du ska flytta ihop med någon som redan har en hemförsäkring kan du avsluta din hemförsäkring hos IF direkt.

Säg upp din hemförsäkring genom att fylla i ett formulär eller ringa If:s kundtjänst.

If:s olika försäkringar

Bilförsäkring

Hos If kan du välja mellan 5 bilförsäkringar. Förutom trafik-, halv och helförsäkring hittar du även två bilförsäkringar som kallas Trafik-Xtra och Stor bil. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring om ditt fordon är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt. Nedan kan du läsa mer om innehållet i If:s 5 olika bilförsäkringar.

If:s trafikförsäkring är en grundläggande försäkring. Den ersätter personskador och skador på annans egendom. Du betalar ingen självrisk om du är över 25. Annars är självrisken 1 000 kronor. Om du väljer Trafik-Xtra får du även ersättning för bärgning, rättsskydd och stöld av bil. För dessa tre punkter är självrisken 1 500 kronor*.

*Om bilen inte var låst är självrisken 8 000 kronor.

Förutom innehållet i trafikförsäkring och Trafik-Xtra ersätter If:s halvförsäkring även stöld från och ur bil, feltankning, brand-, glas- och maskinskada. Skillnaden mellan halv- och helförsäkring är att helförsäkring även ersätter vagnskada. Till exempel vid trafikolycka. Du kan välja mellan 3 000, 4 500 eller 6 000 kronor i självrisk.

I If:s bilförsäkring Stor Bil ingår allt som ingår i Trafik, Trafik-Xtra, Halv och Hel. Dessutom kan Stor Bil ersätta förlorade bilnycklar, förar- och passagerarolycksfall, hyrbil och kupéskada. Dessutom ingår självriskreducering och VärdeXtra. Med VärdeXtra kan du få en ny bil om ditt fordon antingen blir stulet eller totalförstörs.

MC-försäkring

Hos If kan du välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring för MC. Enligt lag måste du ha minst trafikförsäkring om din motorcykel är registrerad i vägtrafikregistret och inte är avställd. Med If:s trafikförsäkring får du ersättning för personskada och skador på annans egendom. Köper du If:s halv- eller helförsäkring ingår trafikförsäkring.

Förutom det som ingår i If:s trafikförsäkring ersätter halvförsäkring även brandskada, feltankning, glas- och maskinskada, bärgning, rättsskydd, stöld av mc samt stöld av fordonsdelar. Skillnaden mellan halv- och helförsäkring är i sin tur att helförsäkring även ersätter vagnskada. Bland annat efter skadegörelse och trafikolycka.

Båtförsäkring

If har båtförsäkring för fritidsbåt som gäller både till sjöss och på land. Du kan välja mellan Båtförsäkring och Stor Båtförsäkring. Båda har samma grundskydd men du får du bättre försäkring för både båt och passagerare med Stor Båtförsäkring. If:s båtförsäkring gäller även om du låter båten ligga kvar i vattnet under vinterhalvåret.

If:s båtförsäkring ersätter brandskada, stöld, skadegörelse, assistans och bärgning, sjöskada, upptagnings- och sjösättningsskada samt förvarings- och transportskada på land. Dessutom ingår ansvar sakskada och rättsskydd. Båtassistans ingår dygnet runt om du får bränslestopp eller hamnar i sjönöd. Till exempel vid hårt väder.

Stor båtförsäkring ersätter även förar- och passagerarolycksfallsskada, otursskada, maskinskada samt mast- och riggskada under tävling. Dessutom ingår utökat skydd vid stöldskada och avbrottsersättning. Oavsett vilken båtförsäkring du väljer hos If kan du få rabatt* om du har en spårsändare kopplad till larmcentral.

*5 % rabatt och 5 000 kr lägre självrisk.

Mopedförsäkring

Om du har en moped, mopedbil eller EU-moped kan du köpa If:s mopedförsäkring. Välj mellan trafik-, halv- och helförsäkring. Enlig lag måste du ha trafikförsäkring om din moped är registrerad i vägtrafikregistret och inte är avställd. Trafikförsäkring kan ersätta dig för personskador och skador på annans egendom samt kristerapi.

Trafikförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring. Utöver innehållet i trafik ersätter halv- och helförsäkring även stöld, brand- och glasskador, räddning och rättsskydd. Skillnaden mellan halv- och helförsäkring är att helförsäkring även ersätter skador på din moped efter trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse och olyckshändelse.

Husbilsförsäkring

Det är mycket som kan hända på en husbilssemester. Därför är det viktigt att du har en husbilsförsäkring. Enligt lag måste du dessutom ha minst en trafikförsäkring. Den ersätter dig för personskador och skador på annans egendom samt kristerapi. Hos If kan du förutom trafikförsäkring även välja mellan halv- och helförsäkring för husbil.

I halv- och helförsäkring ingår trafikförsäkring. Utöver det kan du du få ersättning för stöld, brand- och glasskador, fel och skador på elektronik och maskin som påverkar din husbils funktion, räddning, rättsskydd och semesteravbrott med en halv- eller helförsäkring. Med helförsäkring kan du dessutom få ersättning för vagnskada.

Lätt lastbilsförsäkring

Har du en lätt lastbil kan du köpa en trafik-, halv- eller helförsäkring hos If. Enligt lag är du skyldig att ha minst trafikförsäkring. Med If:s trafikförsäkring för lätt lastbil kan du få ersättning för personskada och skada på annans egendom. Självrisken är 0 kr om föraren är 25 år eller äldre. Om föraren är under 25 år är självrisken 1 000 kr.

Om du köper If:s halv- eller helförsäkring för lätt lastbil ingår trafikförsäkring. Dessutom kan du få ersättning för brand- och glasskada, feltankning, maskinskada, bärgning, rättsskydd, stöld från och ur bil samt stöld av bil. Tecknar du If:s helförsäkring för lätt lastbil kan du även få ersättning för vagnskada - till exempel efter trafikolycka.

Husvagnsförsäkring

En husvagn behöver ingen egen trafikförsäkring eftersom dragbilens trafikförsäkring gäller. Däremot är det bra om du har halv- eller helförsäkring. Med If:s halv- och helförsäkring kan du få ersättning för stöld från och ur fordon, stöld av fordon, brand- och glasskada, rättsskydd och feltankning. Helförsäkring ersätter även vagnskada.

Din trafikförsäkring gäller för din husvagn även utomlands. Om du åker till ett land som har krav på Grönt kort är det viktigt att din husvagns registreringsnummer står på kortet. Ett Grönt är ett försäkringsbevis för bilen och kan beställas utan kostnad genom att logga in på “Mina Sidor” om du har din bilförsäkring tecknad hos If.

Släpvagnsförsäkring

Du behöver ingen trafikförsäkring för ditt släp eftersom dragbilens trafikförsäkring gäller. Den ersätter personskador och skador på annans egendom. Med If:s halv- eller helförsäkring för släpvagn kan du dessutom få ersättning för stöld, brandskada och rättsskydd. Med helförsäkring kan du även få ersättning för vagnskada.

ATV-försäkring

Om du har ett 4- eller 6-hjuligt terrängfordon kan du teckna If:s ATV-försäkring. Du kan välja mellan trafik-, hel- och halvförsäkring. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och skador på annans egendom. Om du köper If:s halv- eller helförsäkring för terrängfordon ingår trafikförsäkring.

Med If:s halv- och helförsäkring för ATV kan du även få ersättning för stöld från och ur fordon, stöld av fordon, brand- och glasskador samt rättsskydd. Om du väljer att köpa helförsäkring - som är den mest omfattande försäkringen - kan du dessutom få ersättning för vagnskada. Exempelvis efter skadegörelse eller trafikolycka.

Snöskoterförsäkring

If:s snöskoterförsäkring gäller året runt. Det innebär att du kan få ersättning för skador som kan uppstå även när din skoter inte används. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring för skoter. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring om din snöskoter är registrerad i vägtrafikregistret och inte är avställd.

Med If:s trafikförsäkring för skoter kan du få ersättning för personskada och skador på annans egendom. Väljer du en halv- eller helförsäkring kan du även få ersättning för stöld från och ur fordon, stöld av fordon, brand- och glasskador samt rättsskydd. Med If:s helförsäkring för snöskoter kan du dessutom få ersättning för vagnskada.

Försäkring samlarfordon

If:s samlarfordonsförsäkring är anpassad för dig som har ett klassiker-, samlar- eller veteranfordon. Klassikerfordon är mellan 20 och 30 år gamla, samlarfordon har udda konstruktion och veteranfordon är 30 år eller äldre. För att kunna köpa försäkringen måste du vara medlem i en motorklubb som If har samarbetsavtal med.

Vill du försäkra ditt samlarfordon hos If kan du välja mellan halv- och helförsäkring samt Avställning. Med halv- och helförsäkring kan du få ersättning för brand- och glasskada, bärgning, rättsskydd och stöld. Helförsäkring ersätter även vagnskada. Avställning kan ersätta brandskada, stöld och skadegörelse vid avställning.

Bilmärkesförsäkringar

Hos If hittar du 19 olika bilmärkesförsäkringar - det vill säga försäkringar anpassade för utvalda bilmärken. Bra att tänka på är att en bilmärkesförsäkring inte alltid är det bästa alternativet. Ofta kan du nämligen få både bättre villkor och lägre pris om du väljer en annan bilförsäkring. Jämför bilförsäkring gratis hos oss innan du väljer!

Välj mellan dessa bilmärkesförsäkringar hos If:

 • Audi
 • BMW
 • Dacia
 • Ford
 • Isuzu
 • Kia
 • Mercedes-Benz
 • MINI
 • Nissan
 • Opel
 • Porsche
 • Renault
 • Saab
 • SEAT
 • Skoda
 • Subaru
 • Volkswagen
 • Volkswagen Transportbilar
 • Volvo

Villaförsäkring

Som villaägare är det viktigt att du har en bra villaförsäkring. If:s villaförsäkring gäller för dig och alla du bor med, byggnad och tomt samt saker du äger, hyr eller lånar. If har 3 villaförsäkringar du kan välja mellan: Villa, Villa Extra och Stor Villa. Nedan hittar du mer information om vad som ingår i respektive villaförsäkring hos If.

Med If:s villaförsäkring kan du bland annat få ersättning för skador på byggnad och lösöre vid blixtnedslag, brand och explosion. Om du hamnar i en tvist kan If betala ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor. If kan dessutom betala eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du har If:s villaförsäkring.

I If:s villaförsäkring Villa Extra ingår otursförsäkring - det som kallas allrisk - utöver det som ingår i första nivån. Du kan dessutom få ersättning för saker som skadas eller blir stulet när du flyttar mellan två bostäder. Flyttskyddet i Villa Extra gäller om du flyttar själv eller med hjälp av familj och vänner men inte om du anlitat flyttfirma.

Stor Villa är den mest omfattande försäkringen som If kan erbjuda villaägare. Utöver det som ingår i Villa och Villa Extra ingår bland annat underförsäkringsgaranti, utökat reseskydd och takläckageskydd i Stor Villa. Med Stor Villa kan du även få ersättning för kostnader upp till två miljoner kronor för sanering och reparation vid hussvamp.

Hemförsäkring hyresrätt

Du som bor i hyresrätt kan välja mellan 3 olika hemförsäkringar hos If: Hem, Hem Extra och Stor Hem. If:s hemförsäkring gäller både hemma och på resa. I den första nivån ingår bland annat ansvar och rättsskydd, rese- och överfallsskydd samt krishantering. Du kan även få ersättning för saker som skadats eller stulits.

Utöver det som ingår i Hem ingår olycksförsäkring i Hem Extra. Dessutom kan du få ersättning för saker som antingen skadats eller stulits i samband med flytt mellan två bostäder. Med Stor Hem får du 1-års garanti på skadehändelse som If normalt inte ersätter, ny hemelektronik som motsvarar den skadade samt utökat reseskydd.

Bostadsrättsförsäkring

Du som bostadsrättsinnehavare kan behöva en hemförsäkring som även omfattar fast inredning och ytskikt. Hos If kan du komplettera din försäkring med ett tillägg som bland annat kan ersätta dig för brand- och vattenskador. Innan du köper ett bostadsrättstillägg ska du kolla med din bostadsrättsförening om tillägget behövs.

Fritidshusförsäkring

Om du hyr eller äger ett hus som du inte bor i permanent kan du teckna en särskild försäkring. If:s fritidshusförsäkring kan gälla både byggnader och lösöre eller bara det ena. Du kan välja mellan 2 fritidshusförsäkringar hos If: Fritidshusförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring. If har även tilläggsförsäkringar till fritidshusförsäkring.

I If:s fritidshusförsäkring ingår bland annat ansvar och rättsskydd som kan ersätta skadestånd upp till 5 miljoner kronor och ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor. Du kan dessutom få ersättning för skador på byggnad och lösöre - till exempel vid brand och explosion - samt hyresbortfall om huset är obrukbart.

Stor Fritidshusförsäkring kan bland annat ersätta dig om dina saker skadas vid flytt eller transport till fritidshuset. Du kan även få ersättning för skador som orsakats av snötryck. Om ditt fritidshus behöver handikappanpassas - till exempel om du blivit rullstolsburen - kan du få upp till 100 000 kronor för handikappanpassning.

People abroad

Om du ska jobba, praktisera eller studera utomlands i högst 5 år kan du köpa If:s People Abroad-försäkring. För att kunna teckna försäkringen måste du vara anställd eller inskriven på skola samt högst 66 år gammal. People Abroad ersätter tyvärr inte eventuella skador som uppstår i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter.

Försäkringen gäller inte fullt ut i länder som Utrikesdepartementet avråder resor till.

People Abroad kan bland annat ersätta dig för läkar- och sjukhusvård, tandvård och resekostnader. Om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk kan People Abroad ersätta dig för merkostnader för hemtransport. People Abroad kan dessutom ersätta merkostnader för två anhörigas resa om ditt tillstånd bedöms som livshotande.

Barnförsäkring

I Sverige är nästan alla barn försäkrade genom sin förskola eller skola vid olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt i många kommuner men i några gäller skyddet bara under skoltid eller på väg till och från förskolan/skolan. Dessutom gäller försäkringen inte för sjukdom. If:s barnförsäkring gäller dygnet runt och täcker även sjukdom.

Med If:s barnförsäkring kan du dessutom få akutersättning, ersättning för medicinsk invaliditet, kristerapi och sjukhusvistelse. Du kan även få ersättning för dödsfall, ekonomisk invaliditet, rehabilitering och hjälpmedel samt tandskada. Kolla vad som ingår i barnets försäkring genom förskola/skola innan du tecknar en barnförsäkring.

Gravidförsäkring

En gravidförsäkring ger dig trygghet under graviditet och förlossning. Hos If kan du köpa gravidförsäkring när som helst under hela graviditeten, förutsatt att det inte finns tecken på att förlossningen startat. Du kan välja mellan 2 olika försäkringar: Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring. Båda gäller till barnet är 6månader.

If:s Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring för dig som är gravid. Den kan bland annat ge skydd vid medicinsk invaliditet där orsaken är olycksfall. Med Gratis Gravidförsäkring kan du även få ersättning vid dödsfall samt tandskador och rese- och behandlingskostnader. Dessutom ingår kristerapi för båda föräldrarna.

Gravidförsäkring gäller barnet eller barnen du bär i magen. Den kan bland annat ge skydd vid medicinsk invaliditet - inte bara vid olycksfall utan även vid sjukdom. Det finns även möjlighet att få ersättning för vissa medfödda sjukdomar. Några exempel är allvarligt hjärtfel, cerebral pares, Downs syndrom och kluven ryggrad.

Livförsäkring

En livförsäkring är extra viktig om du har barn som bor hemma eller om du har bolån med någon. Den ger nämligen din familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida. If:s livförsäkring är ett engångsbelopp upp till 3 miljoner kronor som betalas ut om det värsta skulle inträffa. Välj mellan 6 olika försäkringsbelopp på din livförsäkring:

 • 500 000 kronor
 • 1 000 000 kronor
 • 1 500 000 kronor
 • 2 000 000 kronor
 • 2 500 000 kronor
 • 3 000 000 kronor

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan hjälpa dig ekonomiskt om du råkat ut för ett olycksfall. Med If:s olycksfallsförsäkring kan du bland annat få ersättning för bestående skada, rese- och behandlingskostnader samt sjukhusvistelse. Förutom medicinsk invaliditet kan du även få ersättning för ekonomisk invaliditet, alltså förlorad arbetsförmåga.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Om du drabbas av allvarlig sjukdom eller råkar ut för olycksfall kan du få ekonomisk trygghet genom If:s sjuk- och olycksfallsförsäkring. Den kan bland annat ersätta dig för bestående skada (medicinsk invaliditet) och förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Försäkringen är tillgänglig för dig som är mellan 18 och 50 år gammal.

Sjukvårdsförsäkring

Med If:s sjukvårdsförsäkring är du garanterad behandling och vård inom 14 dagar från det att If Vårdplanering mottagit all nödvändig medicinsk information. If bistår dessutom med råd och hjälper dig att boka tid för snabb specialistvård i sitt nätverk av vårdgivare. Det innebär att du kan slippa långa vårdköer.

Vuxenförsäkring 50+

If:s vuxenförsäkring 50+ är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för dig som är 50 eller äldre. Försäkringen kan bland annat ersätta bestående skada efter olycksfall samt kristerapi, sjukhusvistelse och tandskada. I svåra fall - från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 % - kan If:s vuxenförsäkring 50+ ge dig dubbel ersättning.

Hundförsäkring

Hos If kan du välja mellan 2 försäkringar för din hund: Hundförsäkring och Stor hundförsäkring. Med If:s hundförsäkring kan du bland annat få ersättning för veterinärvård, magnetkameraundersökning, kejsarsnitt, avlivning och dolda fel. Stor hundförsäkring kan även ersätta kostnader för medicin, rehabilitering och resor.

Kattförsäkring

If har 2 försäkringar för din katt: Kattförsäkring och Stor Kattförsäkring. Med If:s basalternativ kan du bland annat få ersättning för veterinärvård, dolda fel, kejsarsnitt, magnetkameraundersökning och avlivning. Med Stor Kattförsäkring kan du även få ersättning för medicin, rehabilitering och resor för dig eller veterinär.

Hästförsäkring

Du som vill försäkra din häst kan välja mellan 3 olika veterinärvårdsförsäkringar hos If: Begränsad veterinärvård, Veterinärvård och Veterinärxtra. Oavsett vilken veterinärvårdsförsäkring du väljer kan du kombinera din försäkring med 1 av If:s 2 livförsäkringar för häst. Välj mellan livförsäkring med eller utan användbarhet.

Reseförsäkring

I If:s hemförsäkring ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar när du reser privat. Du behöver sällan köpa extra reseförsäkring eftersom reseskyddet ofta är tillräckligt. Om din resa är längre än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet genom att kontakta If. Reseförsäkringen gäller alla personer som är namngivna på försäkringsbrevet.

Kontakta If

Om du har försäkringsfrågor kan du kontakta If:s kundtjänst 07.30-21.00 måndag till fredag, 09.00-18.00 på lördagar och 10.00-18.00 på söndagar. Vill du specifikt prata om djurförsäkring gäller 07.30-18.00. Skadeservice har dock öppet dygnet runt. Om det gäller djurskador gäller 08.00-17.00 måndag till fredag.

Ring:

 • 0771-655 655 om du har frågor om försäkring
 • 0770-117 177 om du har frågor om djurförsäkring
 • +46 771 655 655 om du är utomlands
 • 0771-560 000 om du vill prata med kundservice om företagsförsäkringar

Adresser

Besöksadress:

Göteborg/Mölndal

Flöjelbergsgatan 4 431 35 Mölndal

Stockholm

Barks väg 15 170 73 Bergshamra

Sundsvall

Universitetsallén 2 852 34 Sundsvall

Postadress skadeservice:

If Skadeservice

Privat P100 106 80 Stockholm

Postadress kundservice:

If Kundservice

Privat P10 106 80 Stockholm

Huvudkontor:

Barks väg 15 170 73 Bergshamra

Postadress:

Skadeförsäkring AB 106 80 StockholmBetygsätt If...

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!