Söderberg & Partners

Söderberg & Partners skräddarsyr försäkringslösningar så att det passar varje kunds önskemål. All rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov och bygger på en analysdriven arbetsprocess. De är en av Sveriges ledande finansiella förmedlare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners bildades 2004 av nio analytiker. Idag har bolaget vuxit från 9 till 1 800 medarbetare i sju länder, bland annat i Danmark, Finland och Norge. Sedan 2017 finns de även i Holland.

I början riktade de in sig på pensionsrådgivning, men de utökade snabbt verksamheten till att även omfatta sak-verksamheten. Därefter har allt fler affärsområden vuxit fram. Idag är Söderberg & Partners en av Sveriges ledande förmedlare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

I åtta år i rad har de fått bäst betyg av alla försäkringsförmedlare i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning.

Företagsinfo

Adress: Regeringsgatan 45 i Stockholm

Telefon: 08-451 50 00

Försäkringar som erbjuds: företagsförsäkringar

Kundtjänst mejl: info@soderbergpartners.se

Söderberg & Partners olika försäkringar

Söderberg & Partners har försäkringar till ditt företag. Genom en noggrann riskanalys hjälper de till att utforma ett optimalt försäkringsskydd. Skyddet kan bland annat innehålla:

  • ansvarsförsäkring
  • egendoms- och avbrottsförsäkring
  • fordon- och transportförsäkringar
  • kreditförsäkringar
  • tjänstereseförsäkring

Eftersom ingen verksamhet är den andra lik utformas försäkringarna efter företagets specifika behov. För att kunna göra det använder sig Söderberg & Partners av sitt analysverktyg Optimum som matchar företagets behov inom varje försäkringsområde mot de villkor som finns på marknaden. Analysen blir sedan utgångspunkten när de skapar sina kundanpassade försäkringslösningar.

Idag är det inte möjligt att köpa några av Söderbergs & Partners försäkringar via Insplanet. Du kan däremot jämföra ett tjugotal andra försäkringsbolag som vi samarbetar med genom att använda vår jämförelsetjänst.

Andra tjänster som Söderberg & Partners erbjuder

Förutom företagsförsäkringar erbjuder Söderberg & Partners flera andra tjänster. De erbjuder bland annat rådgivning inom tjänstepension, familjerätt och skatt. De erbjuder dessutom ett lönehanteringssystem till ett fast pris per lönespecifikation, till skillnad från många andra i branschen. De har också flera digitala HR-system och förmånsportalen Benefits där du kan skräddarsy ert förmånspaket.

I grund och botten handlar Söderberg & Partners erbjudanden om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och liv.

Kontakta Söderberg & Partners

Söderberg & Partners har ett 40-tal kontor utspridda över hela Sverige. Huvudkontoret ligger på Regeringsgatan 45 i Stockholm.

Telefon

Kundtjänst: 08-451 50 00

Gruppförsäkring: 060-740 24 40

E-post

Kundtjänst: info@soderbergpartners.se

Gruppförsäkring: grupp@soderbergpartners.se