Trygg Hansa med anor från 1828


På den här sidan hittar du information om Trygg-Hansa. Du kan bland annat läsa om bolaget och om deras försäkringar. Du hittar även information om hur du tecknar en försäkring hos Trygg-Hansa, hur du jämför bolaget med andra försäkringsbolag samt hur du säger upp en försäkring hos Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa har anor från 1828 men är sedan 2007 ett helägt dotterbolag till RSA - en internationell försäkringskoncern som etablerades i London 1706. Nedan kan du läsa mer om försäkringsbolaget Trygg-Hansa och deras olika försäkringar. Kom ihåg att jämföra Trygg-Hansa med andra försäkringsbolag innan du köper en försäkring.

Innehållet på sidan:

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har anor från 1828 men namnet Trygg-Hansa presenterades inte förrän 1971 sedan Livförsäkringsbolaget Trygg och Hansa Försäkring AB slagits samman. I slutet på 1990-talet hann SEB både köpa Trygg-Hansa och sälja bolaget vidare till danska Codan. Sedan 2007 är Codan/Trygg-Hansa helägt dotterbolag till RSA.

Svenska Lif-Balder är namnet på en föregångare till Trygg-Hansa. 1954 inledde man ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet där man donerade livbojar som placerades ut vid badplatser och längs kusterna. Idag är livbojen starkt förknippad med Trygg-Hansa och totalt har fler än 200 000 livbojar skänkts bort genom åren.

Företagsinformation:

 • Grundades: 1828
 • Finns på: 20 orter
 • Försäkringar: Bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, MC-försäkring m.m.
 • Kundtjänst: Brev, chatt, e-post och telefon

Så här tecknar du en försäkring hos Trygg-Hansa

Du kan köpa försäkring hos Trygg-Hansa per telefon (0771-111 110) eller via nätet. För att bli kund måste du uppge vissa uppgifter beroende på vilken försäkring du vill ha. Om du till exempel ska köpa en bilförsäkring måste du bland annat uppge bilens registreringsnummer. För hemförsäkring krävs bland annat adress och boyta.

Så här gör du för att jämföra Trygg-Hansas försäkringar med andra

Insplanet har tyvärr inget samarbete med Trygg-Hansa. Det innebär att du inte kan köpa deras försäkringar genom oss. Däremot samarbetar vi med cirka 20 andra försäkringsbolag. Om du vill jämföra Trygg-Hansa med andra bolag gör du så här: kolla vilket pris Trygg-Hansa erbjuder och gör sedan en gratis jämförelse hos oss.

Många väljer försäkringsbolag av gammal vana. Om du gör samma sak är risken att du får betala mer för sämre villkor än hos andra bolag. På Insplanet kan du enkelt jämföra försäkringsbolag och få prisförslag från upp till 20 bolag inom en halv minut. Gör en jämförelse och se om du kan få bättre pris och villkor än hos Trygg-Hansa!

Så här säger du upp Trygg-Hansas försäkringar och byter till annat försäkringsbolag

Om du vill säga upp en försäkring hos Trygg-Hansa måste du kontakta dem. Ring 0771-111 110 (vardagar 8-19, helger 9-17) för att avsluta din försäkring.

Det finns regler för när försäkringen kan avslutas. Om ditt försäkringsbehov har upphört - t.ex. om du sålt din bil och inte tänker köpa en ny eller om du flyttat ihop med någon som har en hemförsäkring - kan försäkringen avslutas när som helst. Om du däremot bara vill byta försäkringsbolag avslutas försäkringen inte förrän på årsförfallodagen.

Så här gör du en skadeanmälan hos Trygg-Hansa

Om du är kund hos Trygg-Hansa och vill göra en skadeanmälan kan du välja mellan att göra det via hemsidan eller ringa deras kundtjänst. För att göra en skadeanmälan måste du fylla i uppgifter i 5 steg. Nedan förklarar vi steg för steg hur du gör för att anmäla en skada till Trygg-Hansa oavsett om du är privatkund eller företagskund.

 • Berätta vad din anmälan gäller

Det första du måste göra är att berätta om du är privatkund eller företagskund. Nästa steg är att förklara vad din anmälan gäller. Du kan välja mellan 6 huvudkategorier: skador i trafik och på fordon, sjukdom eller olycksfall, huset eller lägenheten, dina saker, på resan och båten. Sedan loggar du in.

 • Trygg-Hansa kollar dina försäkringar

När du loggat in på dina sidor kollar Trygg-Hansa vilka försäkringar du har.

 • Förklara vad som hänt

För att Trygg-Hansa ska kunna göra en bedömning måste du förklara händelsen.

 • Registrera dina kontaktuppgifter

Det näst sista du behöver göra är att registrera dina kontaktuppgifter.

 • Skicka din anmälan

Om alla uppgifter i din anmälan är korrekta är det bara att skicka in din anmälan.

Trygg-Hansas olika försäkringar

Bilförsäkring

Hos Trygg-Hansa kan du välja mellan Trafikförsäkring, Halvförsäkring, Helförsäkring och Bilförsäkring Stor. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring men i övriga försäkringar (halv, hel och stor) ingår trafikförsäkring. Du har även möjlighet att förstärka ditt skydd med tilläggsförsäkringar. Till exempel Hyrbil och Självriskrabatt.

Med Trygg-Hansas trafikförsäkring kan du få ersättning för personskador på förare, passagerare och andra i trafiken. Den ersätter även skador på andras fordon och övrig egendom. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) ska trafikförsäkring finnas på motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt.

Utöver det som ingår i trafikförsäkring kan du även få ersättning för brand, glasrutor, stöld/inbrott, motor och elektronik 8 år, drulle, bärgning, rättsskydd och krishjälp om du köper Trygg-Hansas halvförsäkring. Om du dessutom vill kunna få ersättning för vagnskada måste du köpa en helförsäkring. I hel ingår trafik- och halvförsäkring.

Trygg-Hansas mest omfattande försäkring för bil är Bilförsäkring Stor. I den ingår allt som ingår i trafik-, halv- och helförsäkring. Du kan välja försäkringen med eller utan vagnskada. Det som utmärker Bilförsäkring Stor är att hyrbil, motor och elektronik 10 år, självriskreducering 50 %, självriskreducering och vård efter trafikolycka ingår.

MC-försäkring

Trygg-Hansas MC-försäkring gäller både lätt och tung motorcykel. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring men Trygg-Hansa har även halv- och helförsäkring för MC om du vill ha bättre skydd. Du kan också komplettera din försäkring med Trygg-Hansas tilläggsförsäkring Utökad personskada för maximalt försäkringsskydd.

Om du köper Trygg-Hansas MC-försäkring kan du få ersättning för personskador på förare, passagerare och andra i trafiken. Du kan dessutom få ersättning för skador på andras fordon och övrig egendom. Enligt trafikskadelagen måste du ha minst en trafikförsäkring men halv- och helförsäkring för MC ger dig bättre försäkringsskydd.

I Trygg-Hansas halv- och helförsäkring för MC ingår trafikförsäkring. Utöver det kan du även få ersättning för glasrutor, stöld/inbrott, motor och elektronik för tung MC, bärgning, brand, rättsskydd och krishjälp. Skillnaden mellan halv- och helförsäkring för MC är att helförsäkring kan ersätta vagnskada - det gör inte halvförsäkring.

Mopedförsäkring

Trygg-Hansas mopedförsäkring gäller för EU-moped (klass 1) och moped (klass 2). Du kan välja mellan en trafik-, halv- eller helförsäkring. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring och det är viktigt köper en sådan samma dag som din EU-moped eller vanliga moped tas i bruk. Tänk på att motordrivna cyklar klassas som mopeder.

Med Trygg-Hansas halvförsäkring för moped kan du få ersättning för personskador på förare, passagerare och andra i trafiken. Du kan även få ersättning för skador på andras fordon och egendom. För att du ska kunna få ytterligare ersättning - bland annat vid stöld - måste du teckna Trygg-Hansas halv- eller helförsäkring för moped.

I Trygg-Hansas halvförsäkring för moped ingår - utöver det som ingår i trafikdelen - även brand, glasrutor, stöld och inbrott, bärgning, krishjälp samt rättsskydd. Om du tecknar en helförsäkring ingår både trafik- och halvförsäkring och dessutom har du möjlighet att få ersättning för vagnskada om olyckan är framme.

Husvagnsförsäkring

Din husvagn behöver ingen egen trafikförsäkring eftersom dragbilens trafikförsäkring gäller. Trygg-Hansa erbjuder därför bara halv- och helförsäkring för husvagn. I halv ingår brand, glasrutor, stöld och inbrott, drulle, reseavbrott, ansvar och rättsskydd. I helförsäkring ingår - utöver det som ingår i halvförsäkring - dessutom vagnskada.

Husbilsförsäkring

Trygg-Hansa erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring för husbil. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring och den ska gälla från och med den dag du blir ägare till husbilen. Med halv- och helförsäkring får du bättre skydd och trafikförsäkring ingår. Du kan även komplettera din försäkring med Trygg-Hansas tilläggsförsäkringar.

Med Trygg-Hansas trafikförsäkring för husbil kan du få ersättning för personskador, inte bara på dig utan även på passagerare och andra i trafiken. Du kan dessutom få ersättning för skador på andras fordon och övrig egendom. Om du vill kunna få ytterligare ersättning måste du köpa antingen en halv- eller helförsäkring för husbil.

I halv- och helförsäkring för husbil ingår nämligen brand, glasrutor, stöld och inbrott, motor och elektronik, drulle, bärgning, reseavbrott, krishjälp, ansvar och rättsskydd. Den enda skillnaden mellan Trygg-Hansas halv- och helförsäkring för husbil är att du kan få ersättning för vagnskada med helförsäkring men inte med halvförsäkring.

Båtförsäkring

Trygg-Hansas båtförsäkring gäller både motorbåt och segelbåt. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Med halv kan du få ersättning för brand, skadegörelse och stöld, sjösättning, upptagning och transport, krisförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. I helförsäkring ingår även sjöskada, sjöassistans och maskinskada.

Om du redan har en båtförsäkring hos Trygg-Hansa och vill ha ytterligare skydd kan du komplettera med tilläggsförsäkringen Utökad båtförsäkring. I tilläggsförsäkringen ingår drulleförsäkring, privat uthyrning, utökat ansvarsbelopp vid kappsegling, utökat egendomsskydd, utökat giltighetsområde och utökad maskinskada.

Släpvagnsförsäkring

Lagen kräver inte att du har släpvagnsförsäkring men det är bra om du har en ändå. Hos Trygg-Hansa kan du välja mellan en halv- och helförsäkring beroende på vilket skydd du vill ha. Med halvförsäkring kan du få ersättning för brand, glasrutor, stöld och inbrott samt rättsskydd. Helförsäkring kan dessutom ersätta vagnskada.

Snöskoterförsäkring

Trafikskadelagen är densamma för snöskoter som för bil. Det innebär att du måste ha minst en trafikförsäkring på din skoter. En trafikförsäkring för snöskoter kan bland annat ersätta personskador på förare, passagerare och andra i trafiken samt skador på andras fordon och övrig egendom. I halv- och helförsäkring ingår trafikförsäkring.

Med Trygg-Hansas trafikförsäkring får du ett grundläggande försäkringsskydd. Vill du ha ytterligare skydd kan du välja mellan en halv- eller helförsäkring. Med halv kan du bland annat få ersättning för brand, glasrutor, stöld och inbrott, rättsskydd och krishjälp. Tecknar du en helförsäkring kan du dessutom få ersättning för vagnskada.

Terrängfordonsförsäkring

Enligt trafikskadelagen måste du ha minst en trafikförsäkring på ditt terrängfordon. Med Trygg-Hansas trafikförsäkring kan du få ersättning för personskador på förare och passagerare - till exempel om du kör in i ett träd eller om fordonet välter. Du kan även få ersättning för skador på andra personer och andras fordon vid en krock.

Om du vill ha ytterligare försäkringsskydd kan du teckna en Trygg-Hansas halv- eller helförsäkring som är anpassad för terrängfordon. Med halvförsäkring kan du bland annat få ersättning för brand, glasrutor, stöld och inbrott, rättsskydd, samt krishjälp. Tecknar du en helförsäkring kan du dessutom få ersättning för vagnskada.

Hem- och villaförsäkring

Trygg-Hansa har hem- och villaförsäkringar anpassade för olika boendeformer och behov men du får samma grundskydd oavsett boendeform. Om ditt hem drabbas av en skada så att du inte kan bo kvar får du hjälp inom 4 timmar, akut ersättning upp till 50 000 kr, tillfälligt boende (18 månader) samt hjälp att återställa ditt hem.

Fritidshusförsäkring

Det är viktigt att du inte bara försäkrar ditt hem utan även ditt fritidshus. Trygg-Hansa har en anpassad försäkring för just fritidshus. Med den kan du få ersättning både för huset i sig - även när huset står tomt - och dina saker. Försäkringen kan bland annat ersätta brand, blixtnedslag, hussvamp, vitvaror, skadegörelse och stöld.

Om du vill ha ytterligare försäkringsskydd kan du teckna Trygg-Hansas allriskförsäkring - en så kallad drulleförsäkring. Med den kan du få ersättning för skador som du själv orsakar. Unikt för Trygg-Hansas drulleförsäkring är att den ersätter både inredning och saker. Komplettera med utökad byggnadsförsäkring för bästa försäkringsskydd.

Hemförsäkring student

En student har ofta liten budget att röra sig med. Därför har Trygg-Hansa tagit fram en anpassad och prisvärd hemförsäkring för studenter. Nya kunder får dessutom 15 % rabatt första året. I försäkringen ingår bland annat egendomsskydd, reseskydd, överfallsskydd, kris- och ansvarsförsäkring samt rättsskydd.

Om du vill kan du komplettera försäkringen med en eller två tilläggsförsäkringar. Om du tecknar en allriskförsäkring kan du få ersättning för skador som du själv orsakat - försäkringen omfattar även fast inredning. Med utökad bostadsrättsförsäkring kan du få ersättning för läckande tät- och ytskikt i ditt badrum - som kakel och klinker.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Hos Trygg-Hansa kan du välja mellan 3 olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar. De är viktiga komplement till försäkringar som du har via ditt jobb eller fackförbund. Trygg-Hansa lyfter fram 3 fördelar med sina sjuk- och olycksfallsförsäkringar: de gäller dygnet runt, de är utan självrisker och ersättningar är skattefria.

Du kan välja mellan Olycksfall för 55+, Olycksfallsförsäkring - VuxenOlycksfall samt Sjuk- och olycksfallsförsäkring - TryggaVuxna där den senare försäkringen är den mest omfattande. Med TryggaVuxna kan du bland annat få ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven länge samt få ersättning om du blir allvarligt sjuk.

Barnförsäkring

Som förälder är ditt barn det mest värdefulla du har. Trygg-Hansa har en försäkring för barn som gäller dygnet runt i hela världen både vid olycksfall och sjukdomar. Du kan välja försäkringsbelopp upp till 2,4 miljoner kronor och du behöver inte betala självrisk. Trygg-Hansa har flest försäkrade barn av alla försäkringsbolag i Sverige.

I försäkringen ingår medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, vissa diagnoser, sjukhusvistelse, vård hemma efter sjukhusvistelse, vårdbidrag och arbetsoförmåga, rehabilitering och hjälpmedel, ärr, kristerapi, kostnader olycksfall, livförsäkring, kostnadsfri försäkring vid förälders död samt fortsatt försäkring utan hälsoprövning.

Sjukvårdsförsäkring

Med Trygg-Hansas Sjukvård Privat får du tillgång till deras egen vårdplanering. Den är bemannad med erfarna sjuksköterskor som kan ge dig medicinsk rådgivning och hjälpa dig med tidsbokning inom ett privat vårdnätverk. Trygg-Hansa erbjuder sin sjukvårdsförsäkring i 2 omfattningar: Grund och Stor.

Sjukvårdsförsäkringen garanterar dig kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar.

Utöver Sjukvård Privat har Trygg-Hansa dessutom Sjukvård Olycksfall. Du behöver ingen hälsodeklaration för att teckna den. Med Sjukvård Olycksfall får du tillgång till privat vård efter olycksfall om du fått remiss från din läkare. Försäkringen gäller dessutom självrisk och kan tecknas av företag och personer mellan 16 och 75 år.

Gravidförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar brukar inte omfatta komplikationer under graviditet och förlossning. En barnförsäkring kan bara tecknas efter barnet är fött. Med andra ord är en gravidförsäkring det enda försäkringsskyddet som du kan köpa för ditt ofödda barn. Försäkringen gäller redan från vecka 16 till att ni ses.

Trygg-Hansas gravidförsäkring gäller inte bara barnet och dig utan även den andra föräldern. Du kan välja mellan Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Extra. I Gravidförsäkring Gratis ingår livförsäkring, medicinsk invaliditet och kristerapi. Vill du ha ett mer omfattande försäkringsskydd ska du välja Gravidförsäkring Extra.

I Gravid Extra ingår ersättning för

 • Sjukhusvistelse
 • Medicinsk invaliditet vid sjukdom
 • Vissa diagnoser
 • Ersättning vid vårdbidrag
 • Ärr
 • Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
 • Komplikationer under graviditet och missfall
 • Komplikationer vid förlossning

Försäkring för au pair och utlandsstudent

Om du ska jobba som au pair eller plugga utomlands kan du teckna en anpassad försäkring. Trygg-Hansa har nämligen en särskild hemförsäkring som bland annat kan ersätta dig för saker som blir förstörda eller stulna vid brand och inbrott. Det ingår dessutom en olycksfallsförsäkring som gäller under din fritid.

Utöver egendomsskydd för lös egendom och olycksfallsförsäkring under fritiden ingår även ansvarsförsäkring, drulleförsäkring, krisförsäkring, reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Viktigt att komma ihåg är att Trygg-Hansas Utlandsstudent och au pair-försäkring måste vara betald innan du lämnar Sverige.

Hundförsäkring

Trygg-Hansa erbjuder en hundförsäkring i samarbete med Sveland djurförsäkringar. Försäkringen täcker bara veterinärvårdskostnader men du kan komplettera med en livförsäkring för bättre skydd. Om du inte behöver nyttja din försäkring får du rabatt på veterinärvårdspremien. Försäkringen passar lika bra för alla typer av hundar.

Trygg-Hansa lyfter fram 4 fördelar med sin hundförsäkring: du kan välja försäkringsbelopp efter behov och plånbok, du kan välja den fasta självrisk som passar dig bäst, försäkringen gäller livet ut och bonussystem som ger dig upp till 20 % rabatt på veterinärvårdspremien vid skadefria år.

Kattförsäkring

Trygg-Hansa erbjuder en kattförsäkring i samband med Sveland Djurförsäkringar. Den täcker endast veterinärvårdskostnader men du kan lägga till en livförsäkring. Försäkringen kan tecknas från att kattungen är 6 veckor gammal och gäller livet ut. För bästa skydd ska du teckna försäkringen innan katten är 5 månader gammal.

Trygg-Hansa lyfter fram 4 fördelar med sin kattförsäkring: du kan välja försäkringsbelopp efter behov och plånbok, välja den fasta självrisk som bäst passar dig, komplettera med tilläggsförsäkringen Medicin och möjligheten att få upp till 20 % rabatt genom Trygg-Hansas förmånliga bonussystem vid skadefria år.

Smådjursförsäkring

I samarbete med Sveland erbjuder Trygg-Hansa smådjursförsäkringar. Du kan bland annat försäkra chinchillor, hamstrar, marsvin och råttor som är 6 veckor eller äldre samt burfåglar, minigrisar och papegojor som är äldre än 3 månader. Försäkringen gäller sedan livet ut. Beräkna pris på Trygg-Hansas hemsida.

Trygg-Hansas smådjursförsäkring täcker veterinärkostnader både vid olycksfall och sjukdom. Du betalar endast 700 kr i fast självrisk och får ersättning för upp till 75 % av de ersättningsbara veterinärkostnaderna. Du kan välja mellan maxersättning 10 000 och 20 000 kronor per år. Väljer du 20 000 kronor per år blir premien högre.

Hästförsäkring

I samarbete med Sveland erbjuder Trygg-Hansa en hästförsäkring. Med den kan du bara få ersättning för veterinärkostnader men du har möjlighet att komplettera med en livförsäkring. Personolycksfallsförsäkring ingår i de fall där hästen orsakar att du eller personer som hanterar hästen skadas. Vid skadefria år kan du få 20 % rabatt.

Två fördelar Trygg-Hansa vill lyfta fram med sin hästförsäkring är att du kan välja försäkringsbelopp efter behov och förutsättningar samt att du kan få upp till 20 % rabatt vid skadefria år. Om du vill läsa mer om Trygg-Hansas hästförsäkring ska du besöka Svelands hemsida. Där hittar du förköpsinformation och villkor.

Reseförsäkring

Om du ska resa och är tillbaka i Sverige inom 45 dagar behöver du sällan teckna en reseförsäkring. Det brukar räcka med det reseskydd som ingår i din hemförsäkring. Ska du resa i mer än 45 dagar kan du köpa ett förlängt reseskydd hos Trygg-Hansa. För att kunna göra det måste du ha din hemförsäkring hos dem.

Trygg-Hansas reseförsäkring ersätter varken försenat eller förlorat bagage. Det kan däremot din kortförsäkring göra. Kolla därför med din bank vilka villkor som gäller för just ditt kort. Vill du ha ytterligare försäkringsskydd när du är på resande fot kan du komplettera med Trygg-Hansas tilläggsförsäkring Utökad reseförsäkring.

Företagsförsäkring

Trygg-Hansa har många olika företagsförsäkringar. I många fall har Trygg-Hansa skräddarsydda förslag anpassade för olika branscher - till exempel bilhandel.

Trygg-Hansa erbjuder följande företagsförsäkringar:

 • Trygga-Firman - omsättning 0-10 mkr
 • Större företag - omsättning från 50 mkr
 • Cyberförsäkring
 • Sjukdom & olycksfall
 • Bilförsäkring & lätt lastbil
 • Lastbil, maskin & andra fordon
 • Transport
 • Skadeförebyggande råd

Kontakta Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har tyvärr inga besökskontor. Du kan istället kontakta Trygg-Hansa via telefon.

 • Privat kundservice: 0771-111 110 (vardagar 8-19, helger 9-17)
 • Privat skadeservice: 0771-111 500 (vardagar 8-17)

Journummer (akuta situationer, dygnet runt):

 • Bärgning 0771-111 510
 • Brand/vattenskada 0771-111 520

Svar på många frågor hittar du som är kund under “Mina sidor”. Det går också bra att maila via ett formulär på Trygg-Hansas hemsida.

Betygsätt Trygg Hansa

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!