Vardia - för dig som har annat att tänka på


Sedan Vardia startade 2010 har de vuxit snabbt på försäkringsmarknaden. Idag är Vardia en del av Gjensidige som är ett ledande nordiskt försäkringsbolag. På den här sidan kan du läsa om vilka försäkringar de erbjuder och vad de innehåller. Du kan också jämföra Vardias försäkringar med andra försäkringar genom Insplanet. På så vis kan du hitta den försäkring som passar dig och dina behov bäst!

Om Vardia

Vardia är ett snabbväxande försäkringsbolag som startade 2010 med en vilja att utmana de stora jättarna i försäkringsbranschen. Grundarna, som själva jobbade inom försäkringsbranschen vid den tiden, ville starta ett försäkringsbolag som kunde erbjuda både billiga och begripliga försäkringar. Idag är Vardia ett helägt dotterbolag och en anknuten förmedlare till Gjensidige Forsikring ASA. Vardia erbjuder försäkringar för dig som privatperson och för företag.

Företagsinformation

Adress: Gjensidige Försäkring, Box 4430, 203 15 Malmö

Telefon: 08-50 11 21 50

Försäkringar som erbjuds: bilförsäkring, hemförsäkring, personförsäkring, fordonsförsäkring, båtförsäkring, objektförsäkring, mm.

Kundtjänst mejl: kundservice@vardia.se

Så här tecknar du en försäkring hos Vardia

Om du vill teckna försäkring hos Vardia ringer du dem på telefonnummer 08-50 11 21 50 vardagar mellan 8.30 – 17.00. Vardia hjälper dig att hitta den bästa lösningen för just dig och dina behov. De kan också kontrollera att du inte är dubbelförsäkrad eller saknar något viktigt skydd.

Så här gör du för att jämföra Vardias försäkringar med andra

Vi på Insplanet samarbetar med ett tjugotal försäkringsbolag. Med hjälp av vår jämförelsetjänst får du prisförslag presenterade med en tydlig överblick över villkor och kundomdömen från de olika försäkringsbolagen. Det enda du behöver göra är att fylla i något av våra webbformulär för försäkringar – helt kostnadsfritt.

Så här säger du upp Vardias försäkringar och byter till ett annat försäkringsbolag

Du kan säga upp försäkringen till årsförfallodagen. Det gör du genom att ringa till Vardias kundservice på telefonnummer 08-50 11 21 50 vardagar mellan 8.30 – 17.00. Skulle ditt försäkringsbehov däremot försvinna, till exempel om du säljer din villa eller bil, då kan du säga upp din försäkring innan årsförfallodagen. Personförsäkringar hos Vardia har ingen bindningstid vilket gör att du kan säga upp din personförsäkring när som helst.

På Insplanet kan du jämföra försäkringar och villkor när som helst. Du kan också köpa en ny försäkring som börjar gälla från det datum då årsförfallodagen infaller för din gamla försäkring.

Så här gör du en skadeanmälan hos Vardia

Du kan anmäla de flesta skador direkt på Vardias webbplats genom deras olika webbformulär, beroende på vilken skada det gäller. I vissa fall kan du behöva fylla i en skadeanmälan i PDF-format som skickas in via e-post eller post. Rör det sig om exempelvis en glasskada på din bil ringer du direkt till Ryds Bilglas/Samglas på 0771-411 411.

Tänk på att ha alla relevanta dokument till hands när du ska anmäla din skada, till exempel dina kontaktuppgifter, polisrapporter, vittnesuppgifter eller andra nödvändiga dokument.

Vardias olika försäkringar

Här kan du läsa om vilka försäkringar Vardia erbjuder och se exempel på vad som ingår i dem.

Bilförsäkring

Vardia erbjuder fyra olika omfattningar på sin bilförsäkring: trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring och stor bilförsäkring. Enligt lag måste du ha åtminstone en trafikförsäkring för att få köra din bil.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter dig och dina medpassagerare om ni skulle råka ut för en trafikolycka. Dessutom ersätter försäkringen skador som du orsakar med bilen på andra fordon och saker, men även på personer. Försäkringen täcker däremot inte skador på din egen bil.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen täcker, utöver trafikförsäkringen, även skador som orsakats av brand, stöld och inbrott. Du får också ersättning för glasskador orsakade av exempelvis stenskott och vissa maskinskador på exempelvis motor, tändsystem, generator och bränslesystem. Utöver detta ingår det även räddning vilket innebär att förare och passagerare ersätts för transport till hemorten om bilen stulits eller skadats eller om föraren drabbats av plötslig sjukdom.

Helförsäkring

Helförsäkringen omfattar det som både trafik- och halvförsäkringen gör, men har också ett vagnskadeskydd som ersätter skador på bilens kaross vid trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse. Det gäller även skador som uppstår när fordonet transporteras på annat transportmedel.

Stor bilförsäkring

Med den här bilförsäkringen får du Vardias mest kompletta skydd som inkluderar alla deras tilläggsförsäkringar: allrisk, assistans, hyrbil, parkeringsskada, trafikolycksfall och djurkollision. Dessutom är självriskerna extra låga.

Hemförsäkring

Vardia har två olika hemförsäkringspaket som du kan välja mellan: Hemförsäkring och Stor hemförsäkring. Dessutom finns flera tilläggsförsäkringar som du kan teckna för att skräddarsy din försäkring efter just dina behov.

Hemförsäkring

I det här grundskyddet får du ett egendomsskydd som skyddar dina saker, även saker som du hyr eller lånar. Du får också ansvars- och rättsskydd, 45 dagars reseskydd och överfallsskydd. Dessutom får du ett betalskydd som innebär att Vardia betalar din försäkring om du blir sjuk eller arbetslös och inte kan jobba.

Stor hemförsäkring

I Stor hemförsäkring ingår grundskyddet, men du får också en allriskförsäkring för ditt lösöre, nyvärdesskydd för hemelektronik, ID-skydd, avbeställningsskydd om du måste ställa in din resa på grund av sjukdom, olycksfall eller skada. Dessutom får du ett utökat reseskydd som bland annat omfattar ersättningsresa, ersättning vid förseningar och ett utökat egendomsskydd. Skulle du råka ut för en traumatisk händelse kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en psykolog.

Villaförsäkring

Det finns två olika hemförsäkringspaket du kan välja mellan till din villa: Villahemförsäkring och Stor villahemförsäkring. Båda har samma grundskydd, men i det större paketet får du ett mer utökat skydd.

Villahemförsäkring

Med Villahemförsäkring får du ett egendomsskydd som skyddar dina saker. Du får också rättsskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd och betalskydd. Försäkringen gäller även för din tomt och för själva byggnaden. Du har också ett reseskydd i 45 dagar som ersätter dig om du till exempel blir bestulen, råkar ut för en olycka eller sjukdom på resan.

Stor villaförsäkring

I Stor villaförsäkring får du samma grundskydd som i villahemförsäkringen, men utöver det får du också nyvärdesskydd för din hemelektronik, ID-skydd och avbeställningsskydd om du måste ställa in din resa på grund av exempelvis sjukdom. Det ingår också allrisk för lösöret, villan och resan. Du kan också få ersättning med upp till 4 000 000 kr om din villa skulle drabbas av äkta hussvamp. Det ingår även sanering av råttor, möss och insekter.

Fritidshusförsäkring

Med Vardias Fritidshusförsäkring är ditt hus försäkrat upp till fullvärde. Utöver byggnaden är även trädgården, carporten och flaggstången exempel på vad som omfattas av skyddet. Dina saker är skyddade genom försäkringens egendomsskydd, i det ingår även saker som du hyr eller lånar. Det ingår även rättsskydd, ansvarsskydd och betalskydd. Om du vill kan du lägga till en allriskförsäkring för ditt fritidshus, eller småbåtsförsäkring för båtar som är max 6 meter lång.

Personförsäkring

Vardia erbjuder flera olika personförsäkringar. Här ger vi exempel på vad de innehåller.

Liv- och hälsopaketet

Liv- och hälsopaketet innehåller livförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Du kan teckna försäkringen till ett belopp på 500 000 kr eller 1 000 000 kr om du väljer Paket liv och hälsa plus. Livförsäkringen ersätter dina nära om du dör av sjukdom eller olycksfall. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning om du exempelvis skulle råka ut för en olycka som leder till en kroppsskada.

Livförsäkring

Livförsäkringen kan ge ersättning till dina anhöriga om du skulle avlida. Försäkringsbeloppet är detsamma som ersättningsbeloppet, det betyder att om du tecknar försäkringen på 500 000 kr är det också summan som dina anhöriga får om du dör.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning om du skulle råka ut för en olycka som leder till en kroppsskada. Du får också ersättning om du skulle drabbas av medicinsk invaliditet på grund av en olycksfallsskada eller sjukdom. Du får också ersättning för ekonomisk invaliditet på grund av olycksfallsskada. I vissa fall kan du också få behandling av en psykolog.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukförsäkringen finns i tre olika nivåer: Sjukvårdsförsäkring Bas, Sjukförsäkring och Sjukförsäkring Plus. Försäkringen fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får tillgång till kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och om det behövs kan du bli inskriven på ett privatsjukhus inom 18 dagar.

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkringen fungerar som ett komplement till samhällets skydd. Alla skol- och förskolebarn är försäkrade via kommunen, men försäkringen gäller oftast bara i skolan eller på förskolan, medan barn- och ungdomsförsäkringen gäller dygnet runt. Försäkringen ger ersättning för många olika sjukdomar och olycksfall. Den ersätter också medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Sjukinkomstförsäkring

Försäkringen ersätter dig med ett fast månadsbelopp om du skulle bli sjukskriven under en längre tid. Månadsbeloppet bestäms i förväg och betalas ut om du har sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller liknande från Försäkringskassan.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller om du får en kroppsskada på grund av ett olycksfall. Om du får bestående men kan du få ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringen ersätter även vissa kostnader, till exempel läkarvård, tandvård, förstörda kläder och resor till och från sjukhus. I vissa fall kan du också få behandling hos en psykolog.

Husbilsförsäkring

Du kan välja mellan att teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring till din husbil. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Du kan också förstärka skyddet med någon av Vardias tilläggsförsäkringar: Assistans och Trafikolycksfall.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dig och dina passagerare om ni skulle vara med om en trafikolycka. Dessutom ersätts skador på andra personer, fordon eller saker som du orsakat med husbilen. Du får däremot ingen ersättning för skador på din egen husbil eller saker. Det ingår även ett betalskydd som innebär att Vardia betalar din försäkring om du blir sjuk eller arbetslös och inte kan jobba.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen ersätter dig för skador orsakade av brand, explosion, åska eller kortslutning i kablar och ledningar. Den ersätter även glasskador på vindruta, sidoruta och bakruta. Skulle husbilen bli stulen kan du också få ersättning, det gäller även för husbilstillbehör, personliga tillhörigheter och skador på husbilen som uppstår i samband med stöld. Det ingår också räddning om du skulle få driftstopp eller om husbilen stjäls eller skadas. Ersättning för maskinskador ingår om husbilen har körts i max 10 000 mil och max 8 år. Blir du tvungen att avbryta din resa kan du få 500 kr i ersättning i upp till 21 dagar om du drabbas av en skada som kan ersättas av din halvförsäkring.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller samma skydd som både trafik- och halvförsäkringen, men även ett vagnskadeskydd. Det innebär att du kan få ersättning även för skador på husbilen som orsakats av trafikolycka, skadegörelse och annan plötslig yttre olyckshändelse. Den täcker även skador som uppstår när fordonet transporteras på annat transportmedel.

Släpförsäkring

Försäkringen gäller för släp med en totalvikt på max 2 500 kilo. Dragbilens trafikförsäkring gäller också för släpet, men vill du ha ett starkare skydd kan du välja en halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen ersätter dig för skador orsakade av bland annat brand, explosion och åska. Du kan också få ersättning om släpvagnen blir stulen eller får skador i samband med stöld, även tillbehör till släpet är skyddade. Du får också ersättning för glasskador. Utöver detta ingår även rättsskydd.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller samma skydd som halvförsäkringen, men också ett vagnskadeskydd som ersätter skador som uppstår i samband med trafikolycka, skadegörelse eller någon annan yttre olyckshändelse.

Snöskoterförsäkring

Du kan välja mellan att teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring till din snöskoter.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador och skador på andra personers egendom, men inte på din egen snöskoter och egendom.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen ersätter bland annat skador som uppstår i samband med brand, stöld och rån. Du kan också få ersättning om du får en skada på vindrutan, till exempel vid stenskott. Försäkringen täcker också vissa maskinskador på till exempel motor, bromssystem och kylsystem. Dessutom innehåller försäkringen även en krisförsäkring och rättsskydd.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller både trafikförsäkring och alla delar i halvförsäkringen, men utöver det ingår även ett vagnskadeskydd. Då kan du få ersättning för skador som orsakats av trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, till exempel om du krockar eller kör i diket. Men också om någon utomstående avsiktligt skadar din snöskoter.

Båtförsäkring

Båtförsäkringen ersätter skador som uppstår både till sjöss och på land. Du kan teckna försäkringen för ett värde upp till 500 000 kr. I försäkringen ingår också ansvarsskydd, rättsskydd och betalskydd. Du kan få ersättning för skador som orsakats av brand, stöld och skadegörelse. Du kan lägga till en allriskförsäkring som ersätter skador som uppstår plötsligt och oförutsett med upp till 50 000 kr. Det finns också ett olycksfallstillägg som täcker personskador med ett högsta ersättningsbelopp på 600 000 kr.

Objektförsäkring

Objektförsäkringen är till för föremål som är lite värdefullare, till exempel en kamera, en klocka eller ett musikinstrument. Du kan få ersättning om föremålet skadas eller förloras efter en plötslig och oförutsedd händelse.

Vardias kontor

Vardia har inga besökskontor, men du kan kontakta dem på telefonnummer 08-50 11 21 50 vardagar mellan 8.30 – 17.00 eller mejla dem på kundservice@vardia.se.

Betygsätt Vardia

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Kontakta Vardia

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Vardia.

Telefonnummer
Kundtjänst:
Skadeanmälan:

E-post
Kundtjänst:
Skadeanmälan:

Online
Hemsida: http://www.vardia.se
Facebook: https://www.facebook.com/vardiaforsakring
Twitter: https://twitter.com/Vardiafrskring
Google+: Bolaget saknar Google+

Nyheter från Vardia

Nedan finner du feeds från Vardia i de sociala medierna. Det är förutom att prenumerera på Insplanets nyhetsbrev oftast här du först hör nyheterna från varje bolag.


Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.