Företagsfakta


Tillstånd

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179, är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring.

För vidare information rörande Insplanet Försäkringsförmedling ABs registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel: 0771-670 670, www.bolagsverket.se. För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, tel: 08-7878000, www.fi.se.

Insplanet innehar en ansvarsförsäkring hos Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch. Adress: Allianz Global Corporate & Specialty Att. Financial Lines – Claims Department, Regeringsgatan 54, Box 72111, 103 88 Stockholm, Telefonnummer: 08-505 021 02, E-post: nr-claims@allianz.com Krav riktade mot Insplanet kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Insplanet. Ett sådant krav skall riktas till Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 680. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest EUR 5 002 472.

I det fall du som kund frångår de rekommendationer som Insplanet gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har Insplanet inget ansvar.

Rapporter


Årsredovisningar


2019-05-29
Årsredovisning 2018
Ladda ned »

2018-05-03
Årsredovisning 2017
Ladda ned »

2017-05-03
Årsredovisning 2016
Ladda ned »

2016-04-28
Årsredovisning 2015
Ladda ned »

2015-03-31
Årsredovisning 2014
Ladda ned »

2014-03-31
Årsredovisning 2013
Ladda ned »

2013-03-28
Årsredovisning 2012
Ladda ned »

2012-05-02
Årsredovisning 2011
Ladda ned »

2011-04-29
Årsredovisning 2010
Ladda ned »

2010-04-21
Årsredovisning 2009
Ladda ned »

2009-04-27
Årsredovisning 2008
Ladda ned »

2008-04-24
Årsredovisning 2007
Ladda ned »

2007-04-18
Årsredovisning 2006
Ladda ned »


Delårsrapporter


2018-08-23
1 jan - 30 juni 2018
Ladda ned »

2018-05-24
1 jan - 31 mars 2018
Ladda ned »

2018-02-22
1 jan - 31 dec 2017

2017-11-23
1 jan - 30 sep 2017

2017-08-24
1 jan - 30 juni 2017

2017-05-24
1 jan - 31 mars 2017

2017-02-23
1 jan - 31 dec 2016

2016-11-24
1 jan - 30 september 2016

2016-08-25
1 jan - 30 juni 2016

2016-05-19
1 jan - 31 mars 2016

2016-02-18
1 jan - 31 dec 2015

2015-11-19
1 jan - 30 september 2015

2015-08-20
1 jan - 30 juni 2015

2015-05-21
1 jan - 31 mars 2015

2015-02-19
1 jan - 31 dec 2014

2014-11-13
1 jan - 30 september 2014

2014-08-21
1 jan - 30 juni 2014

2014-05-15
1 jan - 31 mars 2014

2014-02-20
1 jan - 31 dec 2013

2013-11-14
1 jan - 30 sep 2013

2013-08-22
1 jan - 30 juni 2013

2013-05-15
1 jan - 31 mars 2013

2013-02-21
1 jan - 31 dec 2012

2012-11-15
1 jan - 30 sep 2012

2012-08-23
1 jan - 30 juni 2012

2012-05-16
1 jan - 31 mars 2012

2012-02-16
1 jan - 31 dec 2011

2011-11-10
1 jan - 30 sep 2011

2011-08-18
1 jan - 30 juni 2011

2011-05-05
1 jan - 31 mars 2011

2011-02-17
1 jan - 31 dec 2010

2010-11-11
1 jan - 30 sep 2010

2010-08-19
1 jan - 30 juni 2010

2010-05-04
1 jan - 31 mars 2010

2010-02-17
1 jan - 31 dec 2009

2009-11-12
1 jan - 30 sep 2009

2009-08-19
1 jan - 30 juni 2009

2009-05-06
1 jan - 31 mars 2009

2009-02-13
1 jan - 31 dec 2008

2008-11-12
1 jan - 30 sep 2008

2008-08-20
1 jan - 30 juni 2008

2008-05-07
1 jan - 31 mars 2008

2008-02-20
1 jan - 31 dec 2007

2007-11-14
1 jan - 30 sep 2007

2007-08-22
1 jan - 30 juni 2007

2007-05-09
1 jan - 31 mars 2007

2007-02-20
1 jan - 31 dec 2006

2006-11-07
1 jan - 30 sep 2006

2006-08-22
1 jan - 30 juni 2006

2006-04-10
1 jan - 31 mars 2006