DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2006

Pressmeddelande 2006-04-10

Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt

  • Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK.
  • Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 2 949 (-144) TSEK.
  • Nytecknad premievolym ökade med 84 procent till 57 (31) MSEK. 74 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
  • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick per 2006-03-31 till 47 500 stycken försäkringar, med en premievolym på 142 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.
  • Antalet sålda försäkringar ökade med 77 procent till 14 700 (8 300) stycken.
  • Antalet Internetförfrågningar ökade med 33 procent till 55 600 (41 800) stycken.
  • Antalet nya kunddepåer som öppnades under första kvartalet var 33 400 (25 300) stycken. Det totala antalet kunddepåer uppgår per 2006-03-31 till drygt 415 000 (295 900) stycken.

Intäkterna under perioden uppgick till 10 761 (3 425) TSEK vilket är en ökning med 214 procent jämfört med föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick till 2 949 (-144) TSEK. Rörelsemarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 27 (-4) procent för kvartalet. Både rörelseresultat och rörelsemarginal ligger i linje med bolagets förväntningar.


Insplanet sålde under kvartalet ca 14 700 (8 300) försäkringar vilket är en ökning med 77 procent jämfört med föregående år. Mätt i premievolym uppgick nyteckningen till 57 (31) MSEK, vilket är en ökning med 84 procent jämfört med föregående år. Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick per 2006-03-31 till ca 47 500 stycken försäkringar med en premievolym på 142 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.


Insplanet har slutit samarbetsavtal med försäkringsbolaget Sveland Försäkringar om att marknadsföra och sälja dess produkter till Insplanets kunder. Avtalet omfattar hem-, villa-, fritidshus och bilförsäkringsprodukter. Avtalet innebär att Insplanets kunder nu kan jämföra och köpa produkter från nio olika försäkringsbolag.


Insplanets VD Daniel Soussan säger att ”Insplanet ska fortsätta att arbeta fokuserat inom sak- och personförsäkringsområdet”. Han räknar också med att Insplanet fortsätter att utvecklas starkt under resterande del av året.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1.000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa 400 000 kunder.


Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm
www.insplanet.com

[ Tillbaka ]