DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2006

Pressmeddelande 2006-08-22

Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt

Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 6 279 (537) TSEK.

Resultat per aktie 0,42 (0,05) SEK.

Nytecknad premievolym ökade med 70 procent till 126 (74) MSEK. 74 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.

Insplanets aktie anslöts till First North (Nya Marknaden) den 7 juni. Nyemissionen i samband med anslutningen tillförde bolaget 14,0 MSEK efter emissionskostnader och Insplanet fick drygt 3 000 nya aktieägare.

Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick per 2006-06-30 till 59 000 försäkringar, med en premievolym på 188 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.

Antalet förmedlade försäkringar ökade med 60 procent till 31 100 (19 400).

Insplanet räknar med att under 2006 utvecklas i linje med den tidigare kommunicerade prognosen, med en omsättning om 50 750 TSEK och ett rörelseresultat om 14 500 TSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 400 000 kunder.[ Tillbaka ]