Beslut vid extra årsstämma 2006 i Insplanet AB (publ) den 22 augusti 2006

Pressmeddelande 2006-08-23

Vid extra årsstämma i Insplanet AB (publ) den 22 augusti 2006 fattades följande beslut:

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamot för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utse Lennart Käll i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman genom nyval. Arvode utgår om 25 000 kronor, det totala arvodet till styrelsen uppgår därmed till 160 000 kronor. Arvode till anställd styrelseledamot utgår ej.

Insplanet AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, VD Insplanet, 08- 510 000 04, eller 0708-350224
daniel.soussan@insplanet.com

Om Insplanet AB
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 400 000 kunder.


[ Tillbaka ]