Insplanet inleder samarbete med Hyresgästföreningen

Pressmeddelande 2006-10-26

Insplanet har förvärvat gruppavtalet Hyresgästföreningen från Osséen Försäkringsmäklare AB.
Gruppavtalet omfattar idag erbjudande om hem- och bilförsäkring till Hyresgästföreningens medlemmar. Samarbetet med Hyresgästföreningen väntas tillföra Insplanet ca 25 MSEK i årlig nytecknad premievolym. Affären beräknas påverka resultatet svagt positivt första året.

”Fram till idag har Insplanet i huvudsak bara nått ut till kunder via Internet. I och med samarbetet med Hyresgästföreningen tar Insplanet ett stort steg mot att arbeta med kunder utanför våra traditionella kanaler.”, säger Daniel Soussan, VD Insplanet.
”Vi är mycket glada över att Hyresgästföreningen har valt oss som samarbetspartner”, fortsätter Daniel Soussan.

Hyresgästföreningen byter därmed den försäkringsförmedlare som får ansvara för utvecklingen och försäljningen av medlemmarnas egen hemförsäkring ”Hyresgästförsäkringen”. Medlemserbjudandet utökas också med tjänsten, Rådgivning Motor. För Hyresgästföreningens 500 000 medlemmar innebär samarbetet att de med Rådgivning Motor nu även kan jämföra bilförsäkring och hitta rätt försäkring till rätt pris.

”Bra försäkringar är en del i Hyresgästföreningens strävan efter att nå ett tryggare boende. Genom samarbetet med Insplanet kan vi på ett bra sätt utöka försäkringserbjudandet samtidigt som vi förbättrar våra möjligheter att nå ut med informationen om försäkringarna till fler medlemmar”, säger Anna Åberg, på Hyresgästföreningen.


Om Insplanet AB
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 430 000 kunder.


Om Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Hyresgästföreningen vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Den kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Den är en partipolitiskt obunden organisation. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 80.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör dem till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Den finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.[ Tillbaka ]