DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande 2006-11-07

Insplanet skördar fortsatta framgångar
  • Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK.
  • Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 9 876 (1 689) TSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 212 (1 693) TSEK.
  • Resultat per aktie 0,66 (0,16) SEK.
  • Nytecknad premievolym ökade med 57 procent till 193 (123) MSEK. 76 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
  • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid tredje kvartalets utgång till 70 400 försäkringar, med en premievolym på 222 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.
  • Antalet förmedlade försäkringar ökade med 51 procent till 49 200 (32 500).
  • Insplanet har förvärvat gruppavtalet Hyresgästföreningen.
  • Insplanet räknar med att under 2006 utvecklas i linje med den tidigare kommunicerade prognosen, med en omsättning om 50 750 TSEK och ett rörelseresultat om 14 500 TSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1.000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 460 000 kunder.

[ Tillbaka ]