DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2007

Pressmeddelande 2007-05-09


Goda utsikter trots svagt resultat

  • Intäkterna ökade med 30 procent till 14,0 (10,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (2,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (2,1) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,12 (0,20) SEK.
  • Nytecknad premievolym ökade med 42 procent till 81 (57) MSEK. 97 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
  • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid första kvartalets utgång till 361 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet hjälpt mer än 500 000 kunder.[ Tillbaka ]