Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 9 maj

Pressmeddelande 2007-05-10


Vid årsstämma i Insplanet AB (publ) den 9 maj fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2006. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning om 0,45 SEK per aktie utgår till aktieägarna för år 2006, 14 maj beslutades som avstämningsdag för utdelning.

Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Göran Lindén, Göran Stern, Nicklas Storåkers, Richard Båge, Lennart Käll och Daniel Soussan. Samt nyval av Peter Ahldin till ordinarie styrelseledamot.
Beslutades om att arvode till styrelsen skall utgå med 160 000 kronor (160 000) att fördelas med 35 000 kronor till styrelsens ordförande, 25 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet hjälpt mer än 500 000 kunder.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm[ Tillbaka ]