HQ Bank AB ny Certified Adviser för Insplanet AB

Pressmeddelande 2007-06-01


Insplanet AB, vars aktie är noterad på First North, byter Certified Adviser från den 1 juni 2007. I fortsättningen kommer HQ Bank AB att vara bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, VD Insplanet, 08- 510 000 04
daniel.soussan@insplanet.com

Om Insplanet AB
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet hjälpt mer än 500 000 kunder.

[ Tillbaka ]