DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande 2007-08-22

God intäktstillväxt och stärkta rörelsemarginaler

Andra kvartalet
 • Intäkterna ökade med 33 procent till 17,6 (13,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (3,3) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 29 (25) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (2,4) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,33 (0,22) SEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 39 procent till 93 (67) MSEK. 98 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 413 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.
Första halvåret
 • Intäkterna ökade med 32 procent till 31,6 (24,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (6,3) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22 (26) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,1 (4,5) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,44 (0,42) SEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 38 procent till 174 (126) MSEK. 98 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com


Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet hjälpt mer än 500 000 kunder. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.[ Tillbaka ]