DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

Pressmeddelande 2007-11-14


Stark kundtillväxt

Tredje kvartalet

 • Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 26 (28) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (2,7) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,27 (0,23) SEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 21 procent till 81 (67) MSEK. 99 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 450 MSEK.
Januari till september
 • Intäkterna ökade med 29 procent till 47,5 (36,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,0 (9,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23 (27) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,2 (7,2) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,71 (0,66) SEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 32 procent till 255 (193) MSEK. 98 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.

VD-kommentar
"Tredje kvartalet innehåller både glädjeämnen och besvikelser. Mest glädjande är att vårt arbete med nykundstillströmning och antal sålda försäkringar per kund nu på allvar bär kraft. Våra beståndsintäkter har också utvecklats väl och utgör en allt större del av bolagets totala intäkter och resultat. Den besvikelse som finns är framförallt kopplad till att nytecknad premievolym i synnerhet inom produktslagen inkomstförsäkring och sjukvårdsförsäkring inte nått upp till vår förväntansbild under det tredje kvartalet.

Inom produkten bilförsäkring har Insplanet under tredje kvartalet tappat aningen i konkurrenskraft jämfört med föregående kvartal. Detta har till viss del sin förklaring i att de försäkringsbolag vars produkter vi erbjuder valt att lämna vissa kundsegment. Insplanet har dock sammantaget det starkaste erbjudandet i marknaden och kommer att nå fortsatt framgång inom produkten bilförsäkring även fortsättningsvis.

Vi arbetar mer intensivt än någonsin med att utveckla erbjudandet inom person- och sakförsäkringsområdet. En viktig del i detta arbete vid sidan om produktbreddning är att öka konkurrenskraften inom existerande produktområden ytterligare. Med detta arbete säkerställer vi att Insplanet även i framtiden kommer att ha det starkaste kunderbjudandet inom person- och sakförsäkringsområdet."

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet hjälpt mer än 500 000 kunder. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.[ Tillbaka