Insplanet överlåter varumärke för Auro till WL Insurance AB

Pressmeddelande 2007-12-21


Insplanet hanterar idag genom dotterbolaget Auro försäkrings AB delar av kundtjänsten för Auros dryga 15 000 kunder. För att effektivisera och skapa bättre kundservice för Auros kunder har parterna kommit överens om att all kundtjänst framgent skall hanteras av WL Insurance AB. Överlämnande av kundtjänst sker under Q1 2008. I samband med detta överlåter Insplanet även rätten till varumärket Auro försäkring.

Överlåtelsen av kundtjänst och varumärke påverkar vare sig resultat eller omsättning för 2007 medan det förväntas ha en positiv resultatpåverkan för Insplanet under 2008.

Insplanet kommer fortsätta erbjuda Auro försäkrings produkter, Codan Forsikring A/S är försäkringsgivare. Förhoppningen är att överlåtelsen av kundtjänst och varumärke skall ge WL Insurance ökade möjligheter att stärka Auros erbjudande mot marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com[ Tillbaka ]