INSPLANET UTÖKAR MED NY BOKOSTNADSFÖRSÄKRING

Pressmeddelande 2008-03-10


Insplanet utökar försäkringssortimentet med en ny unik produkt, Insplanet Bokostnadsförsäkring. Alla kan nu försäkra sina boendekostnader, oavsett om du bor i hyresrätt, villa eller bostadsrätt. Försäkringen ersätter en del av dina boendekostnader om du inte kan arbeta efter ett olycksfall. Priset för försäkringen blir lika för alla oavsett hur eller var du bor, 360 kronor per år. Bokostnadsförsäkringen marknadsförs under eget namn, och Insplanet hanterar skador liksom all rådgivning och försäljning inledningsvis.

Den senaste tiden har många negativa signaler rapporterats om konjunkturläget internationellt och i den svenska ekonomin. Räntorna ligger högt och huspriserna faller. Vanliga människors marginaler i plånboken minskar till följd av detta.

"För många kan även små minskningar i inkomsterna bli allvarliga, och det gäller särskilt i sämre tider. Blir du sjuk eller inte kan arbeta på grund av en olycka, sjunker din inkomst märkbart om du enbart får sjuklön. Till en låg kostnad kan du genom en Bokostnadsförsäkring försäkra dig mot en del av bortfallet i plånboken.", säger Erik Lif, Informationschef på Insplanet.

"Boendekostnaderna är för de flesta den stora utgiften. Råkar du ut för en olycka vill du åtminstone inte behöva oroa dig för det ekonomiska medan du väntar på att kunna återgå i arbete." fortsätter Erik Lif.

Bokostnadsförsäkringen kan användas både fristående och som ett komplement till olycksfallsförsäkring, då invaliditetsersättningar som regel kan utbetalas från flera försäkringar för en och samma skada. Bokostnadsförsäkringen ersätter hälften av dina boendekostnader upp till ett maxbelopp vid ett olycksfall som leder till arbetsoförmåga. Den ersätter även på motsvarande sätt om den försäkrade avlider till följd av en olycka. Även merkostnader i samband med olycksfallet ersätts.

Rådgivning, försäljning och skadehantering av Insplanet Bokostnadsförsäkring sköts av Insplanet AB med dotterbolag. Försäkringsgivare är Accept Försäkrings AB. Accept har arbetat i mer än tio år med trygghetsförsäkringar i Sverige. Accept och Insplanets samarbete har pågått sedan 2006, hittills på Inkomstförsäkring. Samarbetet utökas nu genom Insplanet Bokostnadsförsäkring.

"Produkten passar våra kunders behov mycket bra och ligger rätt i tiden. Det är en bra produkt till ett bra pris. Under de veckor vi har smygstartat och erbjudit bokostnadsförsäkringen har den mottagits mycket positivt.", avslutar Erik Lif.

För mer information kontakta:
Erik Lif, Informationschef +46 (0)8-51 000 062 eller +46 (0)704 386828.

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]