Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 8 maj

Pressmeddelande 2008-05-08


Vid årsstämma i Insplanet AB (publ) den 8 maj fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2007. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning om 0,45 SEK per aktie utgår till aktieägarna för år 2007, 13 maj beslutades som avstämningsdag för utdelning.

Beslutades att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Göran Lindén, Göran Stern, Nicklas Storåkers, Richard Båge, Peter Ahldin och Daniel Soussan. Beslutades om att arvode till styrelsen skall utgå med 135 000 kronor (160 000) att fördelas med 35 000 kronor till styrelsens ordförande, 25 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm

Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]