Insplanet börjar sälja miljöbilsförsäkring

Pressmeddelande 2008-08-28


Insplanet börjar idag att förmedla Gjensidige Ecoförsäkring, en i det närmaste unik försäkring för miljöbilar på den svenska marknaden. För varje miljöbilsförsäkring köps utsläppsrätter för att göra den försäkrade bilen klimatneutral. Miljöbilsförsäkringen jämförs och säljs bland övriga försäkringsbolag hos Insplanet och har konkurrenskraftiga priser.

Insplanet har valt att samarbeta med sin mångåriga samarbetspartner Gjensidige (tidigare Tennant) för att kunna förmedla en miljöbilsförsäkring. Gjensidige Ecoförsäkring har funnits på marknaden sedan början av 2007, och kan tecknas för fordon som uppfyller kraven för miljöbilspremien.

Försäkringen köper utsläppsrätter som motsvarar koldioxidutsläppen från 1 500 mils körning på etanol (E85). Samarbetet för köp av utsläppsrätter sker genom den etablerade organisationen Gröna Bilister. I samband med reparation till följd av en ersättningsbar skada sker samarbete med bilverkstäder och hyrbilsföretag som också har ett aktivt miljöarbete. Gjensidige Ecoförsäkring fungerar precis som en vanlig bilförsäkring när det gäller försäkringsmoment och villkor, och kan fås både som trafik-, halv- och helförsäkring.

Enligt bilindustriföreningen BilSweden var riksgenomsnittet för andelen miljöbilar av total svensk nybilsförsäljning under januari-juli i år 30,9%, jämfört med 15,4% samma period förra året. Stockholms län bibehåller förstaplatsen som länet med högst andel miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna, 36,9% under jan-juli i år.

"Med en kraftigt växande marknadsandel för miljöbilar tror vi att efterfrågan på miljöbilsförsäkring kan bli betydande, i synnerhet när försäkringen är bra prissatt för konsumenterna. Jag hoppas att miljöbilsförsäkringen mottas positivt av våra kunder.", säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

För mer information kontakta:
Erik Lif, Informationschef, Insplanet
Tel: +46 (0)8-51 000 062 eller +46 (0)704 386828.
Epost: erik.lif@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-51 000 000
Box 26 000 Fax: 08-51 000 001
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]