Insplanet inleder samarbete med Aktiespararna

Pressmeddelande 2008-10-29


Insplanet har tecknat samarbetsavtal om gruppförsäkring med Aktiespararna. Samarbetet innebär att Aktiespararnas 80 000 medlemmar får tillgång till konkurrenskraftiga medlemsförsäkringar inom hem-, villa- och personförsäkring. Medlemserbjudandet omfattar även tjänsten Rådgivning Motor som innebär att medlemmarna kan jämföra bilförsäkring på en rad olika försäkringsbolag.

”I och med samarbetet med Aktiespararna bryter vi ytterligare mark inom att erbjuda organisationer unika försäkringslösningar. De unika boende- och personförsäkringarna i kombination med Rådgivning Motor blir ett svårslaget erbjudande”, säger Peter Lundén, Produktansvarig på Insplanet. ”Vi är stolta över att Aktiespararna valt oss som samarbetspartner”

Marknadsföring av medlemserbjudandet och rådgivningen för Aktiespararnas medlemmar förväntas starta i början av 2009.

”I och med samarbetet med Insplanet får våra medlemmar en ny förmån som påverkar privatekonomin positivt genom ett direkt mervärde. Det ger oss chans till ökad kommunikation med våra medlemmar och dessutom möjlighet att finna nya medlemmar bland aktieintresserade Insplanetkunder”, säger Elisabeth Tandan, VD för Aktiespararna.

För mer information kontakta:
Peter Lundén, Produktansvarig Insplanet
Tel: 08-51 00 00 63 eller 0707 154842.

Elisabeth Tandan, VD Aktiespararna
Tel: 08- 50 65 15 39 eller 0708 140618.

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Förbundets uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande. www.aktiespararna.se

[ Tillbaka ]