DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2009

Pressmeddelande 2009-05-06

Stark start på året!

  • Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,7 (1,6) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,32 (0,14) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (4,7) MSEK.
  • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 432 MSEK.
  • Nytecknad premievolym uppgick till 66 (63) MSEK.
  • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 154 500 (129 600) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.[ Tillbaka ]