Insplanet lanserar försäkringsvarumärket Redo

Pressmeddelande 2009-06-23

Insplanet utvecklar samarbetet med Sveland och lanserar varumärket Redo Försäkringar. Redo erbjuder försäkringar för privatpersoners fordon och boende. Redo Försäkringar vänder sig först och främst till målgruppen svenska barnfamiljer.

”Redo Försäkringar kom till för vi kände att det saknades ett försäkringsalternativ för den unga familjen. Det är en tid i livet då man ska göra många privatekonomiska val och måste fatta snabba beslut”, säger Paula Fagerlund, marknadschef Insplanet.

”Med ett innehåll och en service som är anpassad till barnfamiljers behov, hoppas vi kunna presentera ett prisvärt och enkelt försäkringsalternativ för Redos huvudmålgrupp”, fortsätter Paula Fagerlund.

Redo Försäkringar är ett försäkringsvarumärke för den svenska marknaden. Redo erbjuder till en början fordonsförsäkring, hemförsäkring och villaförsäkring. Försäkringsgivare för Redo är Sveland Försäkringar, som även hanterar skador för Redos försäkringstagare. Varumärket Redo Försäkringar ägs av Insplanet Service AB, ett helägt dotterbolag i Insplanet-koncernen.

”Insplanets styrkor är i första hand marknadsföring, paketering och distribution. Med Sveland som försäkringsgivare och ansvarig för prissättning och skadereglering av Redo, kan vi koncentrera oss på det vi kan och gör bäst”, säger Daniel Soussan, VD Insplanet.

Redo Försäkringar kan nås direkt via webbplatsen www.redo.se, via telefon 0200 - 24 24 60 eller epost info@redo.se.

För mer information, var god kontakta:
Paula Fagerlund, Marknadschef Insplanet
08-51 00 00 55, 073-500 9310
paula.fagerlund@insplanet.com

Daniel Soussan, VD Insplanet
08-51 00 00 04
daniel.soussan@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000

[ Tillbaka ]