DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2009

Pressmeddelande 2009-08-19

Fortsatt god tillväxt

Andra kvartalet

 • Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (2,6) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,36 (0,22) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 (6,0) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 452 MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 72 (65) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 169 700 (115 200) stycken.
 • Lansering av Redo Försäkringar.
Första halvåret
 • Intäkterna ökade med 37 procent till 37,2 (27,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 88 procent till 10,3 (5,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (4,2) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,67 (0,36) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,8 (10,7) MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 138 (128) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 324 200 (244 800) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.[ Tillbaka ]