Remium ny Certified Adviser för Insplanet

Pressmeddelande 2009-09-22

Insplanet AB, vars aktie är noterad på NASDAQ OMX First North, byter Certified Adviser från den 1 oktober 2009 till Remium AB.

För mer information, var god kontakta:
Daniel Soussan, VD Insplanet
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-51 000 000
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]