Insplanet förvärvar Credit Service

Pressmeddelande 2009-10-28

Insplanet har tecknat ett avtal om att förvärva Credit Service i Stockholm AB. Credit Service driver en förmedlingstjänst för privatlån på webbplatsen creditservice.se. Tjänsten är kostnadsfri och gör det enkelt att få en oberoende översikt av individuella lånevillkor som erbjuds från olika långivare. Kunden kan på ett snabbt och enkelt sätt jämföra räntor, villkor och lånebelopp.

Credit Service lanserades 2007, under föregående räkenskapsår omsatte bolaget 1,1 MSEK och hade ett rörelseresultat om -1,2 MSEK. Förvärvet har ett beräknat tillträde per 1 november. Förvärvet förväntas inte få någon resultatpåverkan för Insplanet på innevarande år. Credit Service tjänst kommer under den närmaste tiden att integreras i Insplanets jämförelsekategorier. Credit Service grundare Johan Envall kommer att arbeta med affärsutveckling på Insplanet.

I och med förvärvet utökar Insplanet den breddning som skett inom andra privatekonomiska jämförelser såsom privatlån, bolån, billån, bredband, telefoni och kreditkort. Satsningen på andra privatekonomiska jämförelser är en följd av att allt fler kunder och partners efterfrågar dessa tjänster.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD, Insplanet
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, vVD, Insplanet
08-510 000 36
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001


[ Tillbaka ]