DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2009

Pressmeddelande 2009-11-12

Fortsatt stark utveckling

Tredje kvartalet
 • Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8 (4,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 (3,3) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,43 (0,29) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,9 (6,0) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 454 MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 73 (55) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 159 900 (109 500) stycken.
Januari till september
 • Intäkterna ökade med 40 procent till 58,0 (41,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 76 procent till 17,2 (9,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,8 (7,5) MSEK.
 • Resultat per aktie 1,10 (0,65) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,7 (17,0) MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 211 (183) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 484 100 (354 300) stycken.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.[ Tillbaka ]