Insplanets ansökan om avnotering godkänd

Pressmeddelande 2018-11-14

Insplanet AB (publ) ("Insplanet" eller "Bolaget") har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North. Nasdaq First North har nu godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel är den 28 november 2018.

Styrelsen för Insplanet har vidare, som tidigare meddelats, beslutat att inte offentliggöra Insplanets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
tomas.jonson@insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesiten insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB
Org.nr. 556585-1267
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2018, kl. 14.15 (CET).

[ Tillbaka ]