Bonnier avstår från att förvärva aktier

med stöd av utställda köpoptioner men kvarstår som storägare i Insplanet

Pressmeddelande 2016-04-18

Bonnier är sedan 2014 huvudägare i Insplanet och äger 25 procent av aktierna i bolaget. Bonnier har sedan dess haft en möjlighet att förvärva ytterligare 62 procent av bolagets utestående aktier med stöd av köpoptioner utställda av aktieägare. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars – 30 april 2016 med en lösenkurs om 15 kronor per aktie. Bonnier har nu fattat beslut att inte utnyttja köpoptionerna.

Det existerande samarbete som finns mellan Bonnier och Insplanet påverkas inte av Bonniers beslut att avstå utnyttjandet av optionerna. Bolagen har ett antal pågående samarbeten som sker på affärsmässiga grunder och den ömsesidiga ambitionen är att fortsätta att utveckla dessa ytterligare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, vd Insplanet, 070-835 02 24
David Salsbäck, kommunikationschef Bonnier AB, 08-736 40 47

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]