DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2015

Pressmeddelande 2015-08-20

Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet

Andra kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 20,3 (20,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (4,3) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15 (22) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (3,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,26) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (4,1) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,9 (17,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 4 procent.
 • Tillväxten i nyförsäljningsintäkterna kan attribueras i sin helhet till affärsområde Personal Finance (MyLoan), med fokus på privatlån, där tillväxten fortsatt varit god.
 • Intäkterna inom affärsområde Försäkring minskade mot föregående år. Jämförelsetjänsten utvecklades dock positivt i form av trafikoch förfrågningsflöden medan utmaningen primärt ligger i konvertering från lead till avslut i förmedlingsverksamheten.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 2,4 (2,8) MSEK.
Januari till juni
 • Intäkterna uppgick till 40,0 (40,0) MSEK, vilket är oförändrat mot föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (6,6) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13 (17) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,2 (5,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,42) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (4,2) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 36,3 (34,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 5 procent.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 3,7 (5,3) MSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]