Insplanets VD Rickard Wilton väljer att lämna bolaget

Pressmeddelande 2013-12-02

Rickard Wilton avslutar på egen begäran sin anställning som VD. Under en övergångsperiod arbetar han kvar i bolaget. Styrelsen har påbörjat arbetet med att finna en efterträdare till honom. Rickard har varit VD för Insplanet sedan maj 2011.

”Jag vill tacka Rickard för hans arbete. Insplanet har under Rickards ledning bibehållit en ledande position inom jämförelse- och försäkringsförmedlarmarknaden och parallellt med det byggt upp Sveriges snabbast växande låneförmedling i MyLoan.se.” säger Daniel Soussan, Ordförande i Insplanet.

”Jag känner efter tre händelserika år på Insplanet att det är dags för mig att lämna över stafettpinnen. Det har varit lika utmanande som spännande. Det känns också som en bra tid att lämna Insplanet nu när vi lagt grunden för en ny marknadsföring och affärsutveckling av bolaget för att ta nästa stora tillväxtsteg".” säger Rickard Wilton.

För ytterligare information, kontakta: Rickard Wilton, VD Insplanet på 0703056232 eller Daniel Soussan, Ordförande Insplanet på 0708350224.


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]