Styrelsen utser Tomas Jonson till ny VD för Insplanet

Pressmeddelande 2016-05-31

Styrelsen i Insplanet AB (publ) meddelar att Tomas Jonson, nuvarande CFO och Vice VD, har utsetts till ny VD i bolaget. Tomas Jonson tillträder tjänsten direkt efter årsstämman den 22 juni 2016 och efterträder grundaren och nuvarande VD’n Daniel Soussan.

”Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Det ska bli otroligt spännande och roligt att fortsätta utveckla Insplanet vidare till nya framgångar tillsammans med alla duktiga medarbetare i bolaget. Vi har idag bra momentum i stora delar av verksamheten och en tydlig plan vi arbetar efter för att fortsätta stärka Insplanets position och roll som jämförelsetjänst och förmedlare”, säger Tomas Jonson

”Insplanet står idag väl rustat med en tydlig strategi och en stark såväl som engagerad ägarbas. Styrelsen är enig om att det nu är rätt tid att genomföra ett VD-skifte och att Tomas är rätt person att ta sig an rollen. Tomas har en gedigen erfarenhet och kunskap inom de marknader Insplanet verkar på. Han har i sin nuvarande roll visat en hög kompetensbredd och att han kan leda organisationen framåt och skapa goda resultat”, säger Henrik Stangel, styrelseordförande i Insplanet.

Daniel Soussan är idag, utöver VD, även största ägare i Insplanet och ledamot i styrelsen. Valberedningens förslag till årsstämman den 22 juni 2016 är att Daniel Soussan omväljs till ordinarie ledamot och ny styrelseordförande i bolaget.

”Tidpunkten för skiftet känns nu rätt av flera anledningar. Verksamheten utvecklas positivt och vi har idag en väldigt kompetent ledningsgrupp och efterträdare i form av nuvarande CFO och Vice VD Tomas Jonson för att leda och utveckla bolaget vidare. Min ambition är att nu kunna ägna mer tid åt det strategiska arbetet”, säger Daniel Soussan, nuvarande VD i Insplanet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Stangel, styrelseordförande i Insplanet, på 070-6201010.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]