Valberedning inför årsstämma 2016

Pressmeddelande 2015-10-20

Till ledamöter i Insplanets valberedning har utsetts:

  • Henrik Stangel (representerar Investeringshuset i Stockholm AB);
  • Daniel Soussan (representerar Alloka AB); och
  • Richard Båge (representerar sig själv).

Henrik Stangel har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med gällande fastställd instruktion. Valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta genom e-post till valberedning@insplanet.com eller genom brev till adress; Insplanet AB, Attention: Valberedningen, Box 26 000, 100 41 Stockholm, senast den 31 januari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Soussan, VD för Insplanet, på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

Org.nr. 556585-1267 
Mangold Fondkommission AB 
Engelbrektsplan 2 
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550 
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]